Wat is de betekenis van de waarschuwingslampjes in je auto?

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje automatisch grootlicht

Controlelampje automatisch grootlicht

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Richtingaanwijzer
     Airbag

Richtingaanwijzer Airbag

Het licht op bij het starten van de motor en dooft na enkele secondes.

Als het niet gaat branden bij het aanzetten van het contact of als het gaat branden bij een startende motor, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

Controlelampje parkeerrem of automatische parkeerrem

Controlelampje parkeerrem of automatische parkeerrem

Controlelampje ”AUTOHOLD” systeem

Controlelampje ”AUTOHOLD” systeem

Controlelampje AUTOHOLDDE AUTOHOLD-FUNCTIE

Waarschuwingslampje onmiddellijk stoppen

Waarschuwingslampje onmiddellijk stoppen

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en gaat uit zodra de motor is gestart. Het gaat tegelijk met andere waarschuwingslampjes en/of boodschap(pen) branden en gaat vergezeld van een geluidssignaal.

Het dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en gaat uit zodra de motor is gestart. Het kan tegelijk gaan branden met andere waarschuwingslampjes en/of boodschappen op het instrumentenpaneel.

Het is nodig voorzichtig direct naar een merkdealer te rijden. Als u dit voorschrift negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje

Als dit tijdens het rijden rood wordt en het controlelampje ® verschijnt, moet u voor de veiligheid stoppen zodra de verkeersomstandigheden het toelaten. Stop de motor en start deze niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Als dit tijdens het rijden geel wordt en het controlelampje © verschijnt, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen. Rijd ondertussen voorzichtig. Als u dit voorschrift negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Waarschuwingslampje vergeten autogordels voor

Waarschuwingslampje vergeten autogordels voor

Dit lampje verschijnt op het centrale display bij het starten van de motor; als de auto ongeveer 20 km/u rijdt en de autogordel niet is vastgemaakt, gaat het lampje knipperen en klinkt er circa twee minuten lang een geluidssignaal. AUTOGORDELS

Waarschuwingslampje geopend(e) portier(en)

Waarschuwingslampje geopend(e) portier(en)

Controlelampje elektronisch systeem

Controlelampje elektronisch systeem

Dit verschijnt als de temperatuur van de elektrische eenheid te hoog is. Stop het voertuig zonder het contact uit te schakelen. De temperatuur moet zakken en het controlelampje moet verdwijnen. Raadpleeg anders een merkdealer.

Het controlelampje kan gepaard gaan met verminderde voertuigprestaties.

Controlelampje storing in elektronisch systeem

Controlelampje storing in elektronisch systeem

Dit lampje duidt op een elektrotechnische storing (tractiebatterij en elektromotor). Raadpleeg snel een merkdealer.

Controlelampje elektromotor

Controlelampje elektromotor

Dit lampje duidt op een storing in het elektrotechnische systeem van de elektromotor. Raadpleeg snel een merkdealer.

Controlelampje tractiebatterijpeil

Controlelampje tractiebatterijpeil

Dit verschijnt in het geel als het laadniveau van de tractiebatterij de reservedrempel bereikt. DISPLAYS EN METERS

Controlelampje storing tractiebatterij

Controlelampje storing tractiebatterij

Als dit lampje samen met het controlelampje © verschijnt, duidt dit op een storing in de werking van de tractiebatterij. Raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje laadstroom 12 V-hulpaccu

Waarschuwingslampje laadstroom 12 V-hulpaccu

Als het lampje gepaard gaat met het controlelampje ® en een geluidssignaal, is de lading in het elektrische circuit te laag of te hoog. ELEKTRISCHE AUTO: opladen

Controlelampje beperkte prestaties

Controlelampje beperkte prestaties

Dit lampje verschijnt als de tractiebatterij tijdelijk niet het nominale vermogen levert. De voertuigprestaties zijn dan tijdelijk beperkt.

Gebruik een meer soepele rijstijl totdat het controlelampje verdwijnt.

ECO
     functiecontrolelampje

ECO functiecontrolelampje

Dit lampje verschijnt wanneer de ECO -modus is geactiveerd TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN ACTIERADIUS VAN DE AUTO: adviezen

Controlelampje laadsnoer aangesloten

Controlelampje laadsnoer aangesloten

Gaat branden zodra het laadsnoer op de auto is aangesloten. ELEKTRISCHE AUTO: opladen

Controlelampje antiblokkeersysteem

Controlelampje antiblokkeersysteem

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Als het niet dooft na het aanzetten van het contact of als het oplicht tijdens het rijden, wijst dit op een storing in het antiblokkeersysteem van de wielen. Er kan dan met de auto worden geremd als bij een auto zonder ABS. Raadpleeg snel een merkdealer.

Controlelampje elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Controlelampje elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Dit lampje kan om meerdere redenen verschijnen: HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN

Waarschuwingslampje om aan te geven dat het elektronisch stabiliteitsprogramma (
     ESC
     ) en de tractiecontrole niet beschikbaar zijn

Waarschuwingslampje om aan te geven dat het elektronisch stabiliteitsprogramma ( ESC ) en de tractiecontrole niet beschikbaar zijn

Controlelampje bij te lage bandenspanning

Controlelampje bij te lage bandenspanning

Dit lampje verschijnt als u het contact aanzet of de motor start, en het verdwijnt na enkele seconden BANDENSPANNING-CONTROLESYSTEEM

Controlelampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Controlelampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden oplicht samen met het waarschuwingslampje ®, duidt dit op een storing in het systeem.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook

Waarschuwingslampje om een storing aan te geven of om aan te geven dat actieve noodstop niet beschikbaar is

Waarschuwingslampje om een storing aan te geven of om aan te geven dat actieve noodstop niet beschikbaar is

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Als het tijdens het remmen gaat branden met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst het op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of een storing aan het remsysteem. Stop onmiddellijk en raadpleeg een merkdealer.

Controlelampje snelheidswaarschuwing

Controlelampje snelheidswaarschuwing

(Afhankelijk van de auto) Controlelampje ABS-storing of ABS niet beschikbaar

(Afhankelijk van de auto) Controlelampje ABS-storing of ABS niet beschikbaar

Controlelampjes voor de snelheidsbegrenzer en -regelaar

Controlelampjes voor de snelheidsbegrenzer en -regelaar

Controlelampjes laadprogramma

Controlelampjes laadprogramma

Controlelampjes voor aircoprogrammering

Controlelampjes voor aircoprogrammering