Terug naar de lijst

ACTIEVE NOODSTOP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Het systeem gebruikt informatie van de radar 2 en de camera 1 om de afstand te bepalen vanaf uw auto:

- de voorligger op dezelfde rijstrook;

of

- voetgangers en fietsers in de nabijheid.

Het systeem informeert de bestuurder als er een risico bestaat op een frontale botsing om de juiste noodmanoeuvres mogelijk te maken (het rempedaal indrukken en/of het stuurwiel draaien).

Afhankelijk van het reactievermogen van de bestuurder kan het systeem helpen bij het remmen om schade te beperken of een botsing te voorkomen.

Let op: zorg ervoor dat de voorruit en de voorbumper vrij zijn (van vuil, modder, sneeuw, condens, kentekenplaat enz.).

Met dit systeem wordt de auto maximaal afgeremd totdat deze zo nodig volledig stilstaat.

Gebruik om veiligheidsredenen altijd de autogordel tijdens het rijden en controleer of alles goed vastzit, zodat de inzittenden niet kunnen worden geraakt door loszittende voorwerpen.

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden. Deze functie kan in geen geval de waakzaamheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder vervangen; deze moet altijd de controle over zijn auto behouden.

Werkzaamheden

Detectie van auto’s

Tijdens het rijden zal het systeem in geval van een botsing met het voorliggende voertuig:

- waarschuwen voor botsingsgevaar: bij een voertuigsnelheid tussen 7 en 170 km/u verschijnt het rode bericht “Remmen” op het instrumentenpaneel 3 en hoort u een waarschuwingssignaal.

Als de bestuurder het rempedaal indrukt en het systeem nog altijd een risico op een botsing detecteert, wordt sterker afgeremd.

- de remmen kunnen worden geactiveerd: als het voertuig langzamer rijdt dan circa 120 km/u, terwijl de bestuurder niet reageert op de waarschuwing en er een botsing dreigt.

Als de auto stopt als gevolg van de actieve noodstop moet de bestuurder de auto stilzetten door het rempedaal in te drukken.

Let op: als de bestuurder gebruikmaakt van bedieningselementen van de auto (stuurwiel, pedalen enz.) kan het systeem sommige operaties vertragen of niet activeren.

Speciale waarschuwingsfuncties

Afhankelijk van de snelheid kunnen de waarschuwing en het remmen gelijktijdig geactiveerd worden.

Speciale functies van stilstaande auto´s

Stilstaande auto´s worden gedetecteerd als uw auto met een snelheid van ongeveer tussen de 7 km/u en 80 km/u rijdt. Het systeem is niet ingeschakeld en geeft geen waarschuwing af als u harder dan ongeveer 80 km/u rijdt.

In geval van noodmanoeuvre kunt u op elk moment stoppen met remmen door:

- door het gaspedaal kort in te drukken;

of

- aan het stuur te draaien als uitwijkmanoeuvre bij een botsing.

Detectie van voetgangers en fietsers

(afhankelijk van de auto)

Als u met een snelheid van ongeveer tussen de 7 km/u en 80 km/u rijdt en er kans is op een botsing met een fietser of een voetganger, gebeurt het volgende:

- u wordt gewaarschuwd voor het risico op een botsing:

het bericht “Remmen” verschijnt rood op het instrumentenpaneel 3 en er klinkt een geluidssignaal.

Als de bestuurder het rempedaal indrukt en het systeem nog steeds botsingsgevaar detecteert, wordt de remkracht verhoogd als deze onvoldoende is om de botsing te voorkomen.

- kan remmen activeren:

als de bestuurder niet reageert op de waarschuwing en een botsing onvermijdelijk wordt.

Als het voertuig tot stilstand is gekomen door een actieve noodstop, blijft het voertuig korte tijd stilstaan. Na deze tijdslimiet moet de bestuurder het voertuig stationair houden door het rempedaal in te drukken.

Let op: als de bestuurder gebruikmaakt van bedieningselementen van de auto (stuurwiel, pedalen enz.) kan het systeem sommige operaties vertragen of niet activeren.

Speciale waarschuwingsfuncties

Afhankelijk van de snelheid kunnen de waarschuwing en het remmen gelijktijdig geactiveerd worden.

In geval van noodmanoeuvre kunt u op elk moment stoppen met remmen door:

- door het gaspedaal kort in te drukken;

of

- aan het stuur te draaien als uitwijkmanoeuvre bij een botsing.

Inschakelen, uitschakelen van het systeem

Voor auto's uitgerust met een multimediascherm

Selecteer op het multimediascherm 4, met stilstaande auto en draaiende motor, het menu ”Instellingen”, het tabblad ”Voertuig”, het menu ”Rijondersteun.”, ”Actief remmen” en dan ”ON” of ”OFF”.

Bij het uitschakelen van het systeem verschijnt het controlelampje of, afhankelijk van de auto, het controlelampje .

Tijdelijk niet beschikbaar

Als het systeem een tijdelijke fout detecteert, verschijnt het controlelampje of, afhankelijk van de auto, het controlelampje .

De mogelijke oorzaken zijn:

- Het systeem is tijdelijk inactief (door verblindende zon, dimlichten, slechte weersomstandigheden enzovoort). Het systeem werkt weer als het zicht verbetert.

- het systeem is tijdelijk onderbroken (bijv. de voorruit, de voor- of achterbumper of het logo is bedekt met vuil, modder, sneeuw, condens, enz.). Parkeer in dit geval de auto en zet de motor af. Reinig de voorruit, de voorbumper of het logo. Als u de motor weer start, verdwijnen het controlelampje en het bericht.

Als dit niet het geval is, heeft dit mogelijk een andere oorzaak. Neem contact op met een merkdealer.

storingen

Als er een storing optreedt, verschijnen de controlelampjes © en of, afhankelijk van het voertuig, het controlelampje op het instrumentenpaneel, samen met het bericht “Controleer camera voor” of “Controleer radar voor” of “Controleer camera/radar”.

Ga naar een merkdealer.

Het systeem wordt opnieuw ingeschakeld telkens het contact wordt aangezet.

Actieve noodstop

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden. Deze functie kan in geen geval de waakzaamheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder vervangen; deze moet altijd de controle over zijn auto behouden. De activering van deze functie wordt mogelijk vertraagd of niet uitgevoerd als de bestuurder een actie uitvoert (op het stuurwiel, de pedalen, enz.).

Het systeem wordt mogelijk niet ingeschakeld:

- wanneer de versnellingshendel in de neutraalstand staat of als het koppelingspedaal gedurende ongeveer tien seconden wordt ingedrukt;

- wanneer de handrem is ingeschakeld;

- Als het elektronische stabiliteitsprogramma (ESC) is gestart.

Werkzaamheden/reparaties van het systeem

- Bij een botsing raakt/raken de radar en/of de camera mogelijk verkeerd uitgelijnd en werken ze mogelijk minder goed. Schakel de functie uit en neem contact op met een erkende dealer.

- Alle werkzaamheden in de buurt van de radar en/of camera (reparaties, vervangingen, aanpassingen aan de voorruit enz.) moeten worden uitgevoerd door een vakman.

Enkel een merkdealer mag aan het systeem werken.

Storingen van het systeem

Bepaalde omstandigheden kunnen het systeem storen of de correcte werking ervan verhinderen, zoals:

- een complexe omgeving (metalen brug, tunnel enzovoort);

- slechte weersomstandigheden (sneeuw, hagel, ijzel enzovoort);

- slecht zicht (nacht, mist enzovoort);

- slecht contrast tussen het object (auto, voetganger enzovoort) en de omgeving (bijvoorbeeld een voetganger met witte kleding in de sneeuw enzovoort);

- verblinding (felle zon, lichten van tegemoetkomende auto's enzovoort);

- bedekte voorruit (vuil, ijs, sneeuw, condensatie enzovoort);

- ...

In deze omstandigheden kan het zijn dat het systeem niet reageert of per ongeluk remt.

Beperkingen voor de werking van het systeem

- Elke keer dat de auto wordt gestart, voert het systeem een kalibratie uit overeenkomstig de omgeving van de auto en kan het worden uitgeschakeld voor de duur van ongeveer twee tot vijf minuten;

- Voor een voertuig dat in tegengestelde richting rijdt, wordt geen waarschuwing gegeven en treedt het systeem niet in werking.

- Het gebied rond de radar en camera moet schoon worden gehouden en vrij van elke vorm van interventie om de goede werking van het systeem te waarborgen;

- Het systeem reageert mogelijk niet zo goed op kleine voertuigen zoals motorfietsen als op andere voertuigen;

- Het systeem werkt mogelijk niet optimaal bij een glad wegdek (regen, sneeuw, ijzel enz.);

- Voor de juiste werking moeten de volledige contouren van de voetganger kunnen worden gedetecteerd. Wat niet door het systeem kan worden gedetecteerd:

- voetgangers in het donker of bij weinig licht;

- gedeeltelijk zichtbare voetgangers;

- voetgangers die kleiner zijn dan ongeveer 80 cm;

- voetgangers die grote voorwerpen dragen;

- ...

In deze omstandigheden kan het zijn dat het systeem niet reageert of per ongeluk remt.

Uitschakelen van de functie

Schakel de functie uit in deze gevallen:

- de camerazone is beschadigd (bijv. de binnen- of buitenkant van de voorruit);

- de voorkant van de auto is beschadigd (botsing, vervorming, krassen op de radar, enz.);

- de auto wordt gesleept (bij pech);

- De voorruit is gebarsten of vervormd (voer geen reparaties uit aan dit gedeelte van de voorruit; laat deze vervangen door een merkdealer);

- U rijdt niet op een geasfalteerde weg.

Als het systeem abnormaal werkt, schakelt u dit uit en raadpleegt u een merkdealer.

Onderbreking van de functie

U kunt het actief remmen op elk moment onderbreken door het gaspedaal kort in te drukken of aan het stuur te draaien om uit te wijken om een botsing te voorkomen.