COOKIEBELEID

Onze websites en apps gebruiken technologieën zoals cookies om u een hoogwaardige, soepele en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden. Dit beleid vormt een aanvulling op de informatie met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

De bescherming van uw online data heeft een hoge prioriteit bij Renault. U kunt uw cookie-voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen met behulp van onze cookie-beheertool.

WIE ZIJN WE?

Renault SAS zijn de datacontrollers voor de gegevens die zijn verzameld door de cookies en andere trackers die zijn uitgelezen of op uw apparaat zijn geplaatst (hierna "wij", "ons", "onze"). 

Ga voor meer informatie naar de informatie over bescherming van persoonsgegevens

 

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein elektronisch bestand, een tracker die op uw apparaat wordt geplaatst en leest wanneer u een website bezoekt, een mobiele app gebruikt, een e-mail leest, software installeert of gebruikt, ongeacht het type apparaat dat wordt gebruikt (computer, smartphone, digitale reader, online gameconsole, enz.). 

Wanneer u een website bezoekt, kunnen cookies mogelijk informatie naar uw browser versturen en de browser toestaan om informatie terug te sturen naar de website (bijvoorbeeld een sessie-id of uw voorkeurstaal).

Cookies staan ons niet toe om u rechtstreeks te identificeren, maar alleen om specifieke informatie over uw apparaat, browser, uw interacties met de website of app die u gebruikt en, in sommige gevallen, uw geografische locatie te verzamelen. 

De gebruikte technologieën kunnen mogelijk meerdere van de apparaten die u hebt gebruikt linken om te bepalen, met voldoende waarschijnlijkheid, of deze apparaten van u zijn. 

 

WAAR WORDEN COOKIES VOOR GEBRUIKT OP DEZE WEBSITE?

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zijn ontworpen om elektronische communicatie mogelijk te maken of te faciliteren (detectie van verbindingsfouten, identificatie van verbindingspunten, websitebeveiliging, enz.) of om online communicatieservices te bieden waar u mogelijk zelf specifiek om vraagt (voorkeuren voor schermweergave, opslaan van in formulieren ingevoerde informatie, winkelmandje (indien van toepassing), toegang tot uw gebruikersaccount, chat of chatbot op de website, enz.). 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van onze website. 

U kunt geen bezwaar maken tegen het gebruik van deze cookies en uw toestemming is niet nodig, aangezien onze website dit type cookie wel moet gebruiken. 

Sociale cookies

We gebruiken sociale cookies voor advertentiedoeleinden en doelgroepmetingen, om ons inzicht te geven in de interacties met en betrokkenheid van gebruikers met onze advertenties op deze sociale netwerken. 

Deze cookies zijn ook bedoeld om de website gebruikersvriendelijker en interactiever te maken, door u de mogelijkheid te geven deze sociale netwerken te gebruiken en door content ervan (zoals YouTube-video's) in te sluiten op onze website. Meer informatie over het cookiebeleid voor YouTube vindt u hier). 

Deze cookies kunnen gegevens verwerken, zoals het aantal contentitems dat is gedeeld via sociale netwerken, het feit dat u een account hebt binnen een sociaal netwerk, het volgen van uw browse-activiteiten op websites en sociale netwerken, enz. Deze functies maken gebruik van toepassingen van derden die in onze website zijn geïntegreerd. Een sociaal netwerk dat een aanvraagknop aanbiedt, kan u identificeren via deze knop, zelfs al u deze niet hebt gebruikt toen u onze website bezocht. Dit type aanvraagknop stelt het sociale netwerk mogelijk in staat om uw browse-activiteiten op onze website te volgen, puur en alleen al door het feit dat uw account op het betreffende sociale netwerk op uw apparaat actief (sessie open) was terwijl u onze website bekeek. 

We raden u aan het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk te raadplegen om meer informatie te krijgen over hoe deze netwerken informatie die zij via deze aanvraagknoppen verzamelen gebruiken, in het bijzonder voor advertentiedoeleinden. Het beleid van elk netwerk moet u in staat stellen om uw voorkeuren aan te geven, in het bijzonder met betrekking tot de instellingen voor uw gebruikersaccount. 

Het gebruik en de opslag van deze cookies is aan uw goedkeuring onderhevig.

Cookies voor doelgroepmetingen

Het doel van deze cookies is het analyseren van websiteverkeer en het verbeteren van uw browse-ervaring. 

Deze cookies kunnen gegevens verwerken met betrekking tot de bezochte pagina's, de besteedde tijd op bezochte pagina's, de browser die u gebruikt om deze pagina's te bezoeken, enz. 

De door deze cookies verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om algoritmen en profielen te maken om uw mogelijke interesse en voorkeuren voor onze producten en diensten te analyseren. We kunnen deze gegevens combineren met andere informatie, bijvoorbeeld informatie van onze klantendatabase (voor meer informatie over profilering en hoe u dit kunt blokkeren, gaat u naar onze informatie over bescherming van persoonsgegevens.

Het gebruik en de opslag van deze cookies is, in zijn algemeenheid, aan uw goedkeuring onderhevig. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze cookies zonder uw toestemming worden geplaatst/uitgelezen, bijvoorbeeld als het doel van de cookies uitsluitend het analyseren van de door u bekeken content is.

WELKE COOKIES WORDEN OP DEZE WEBSITE GEBRUIKT?

In de onderstaande tabel vindt u een lijst van alle partner-cookies die door deze website worden gebruikt. Waar mogelijk worden deze cookies gehost op servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Aangezien enkele van onze serviceproviders zich echter in landen buiten de EER bevinden, worden uw persoonsgegevens in die landen verwerkt. Deze landen kunnen regelgeving ten aanzien van persoonsgegevens hebben die afwijkt van die in de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, zien we er heel nauwlettend op toe dat deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de betreffende regelgeving en bouwen we vrijwaringen in om een adequaat niveau van bescherming van uw gegevens te waarborgen (in het bijzonder door de standaard contractclausules van de Europese Commissie te gebruiken). 

Onze website kan cookies van externe partijen bevatten (bureau voor doelgroepmeting, enz.) die hen in staat stellen om, gedurende de levensduur van de cookie, browse-informatie te verzamelen over apparaten die in verbinding staan met onze website. Het delen en het gebruik van deze cookies van externe partijen is onderhevig aan het privacybeleid van deze partijen. Wij informeren u over het doel van eventuele cookies van externe partijen op onze website. 

 

INSTALLATIE VAN COOKIES

Bekijk welke partners cookies van/op onze websites gebruiken en bewaren

Onze websites kunnen cookies van externe partijen bevatten (communicatiebureau, bureau voor doelgroepmeting, enz.) die hen in staat stellen om, gedurende de levensduur van de cookie, browse-informatie te verzamelen over apparaten die in verbinding staan met onze website.

 

COOKIE-EIGENAAR DOEL VAN COOKIE
Renault Werking
Matomo Doelgroepmetingen
Youtube Social

 

HOE WORDT UW TOESTEMMING VERKREGEN?

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u via een speciale informatiebanner gevraagd om cookies toe te staan of af te wijzen, of bepaalde keuzes voor het gebruik ervan te maken. 

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken of uw voorkeuren wijzigen (bijvoorbeeld door slechts bepaalde soorten cookies toe te staan) met onze speciale cookie-beheertool.

Let op, overeenkomstig de voorschriften zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website niet aan uw toestemming onderhevig. Deze kunnen derhalve ook niet worden uitgeschakeld in onze tool voor het beheren van de voorkeuren. U kunt het gebruik ervan voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen (zoals omschreven in "Hoe u cookies kunt afwijzen" hieronder), maar dit kan wel nadelige gevolgen hebben voor uw ervaring op de website. 

 

HOE LANG WORDT UW TOESTEMMING BEWAARD?

Wanneer u alle of enkele cookies toestaat of afwijst op onze website, wordt uw keuze gedurende maximaal 6 (zes) maanden opgeslagen en bewaard. Dit betekent dat we wanneer u onze website op een later moment, gedurende deze periode, bezoekt niet om acties van uw zijde vragen met betrekking tot cookies, aangezien we uw opgeslagen voorkeuren al in ons bezit hebben. 

Na afloop van deze periode zullen we u opnieuw vragen om cookies toe te staan of af te wijzen of uw voorkeuren voor het gebruik van cookies op te slaan. 

 

HOE KUNT U UW COOKIES BEHEREN?

Hoe kunt u cookies afwijzen?

Als u niet wilt dat cookies van deze website worden gebruikt en/of opgeslagen op uw apparaat, wordt een afwijzingscookie opgeslagen op uw apparatuur die ons in staat stelt om het feit dat u volledig of gedeeltelijk bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van cookies te registreren.  Als u deze afwijzingscookie verwijdert, kunnen we niet langer detecteren dat u het gebruik van cookies hebt afgewezen (wat betekent dat u de volgende keer dat u onze website bezoekt uw voorkeuren opnieuw zult moeten instellen). 

U heb verschillende opties voor het beheren van cookies, waaronder het blokkeren van het gebruik ervan en/of het verwijderen ervan.

 

Tool voor beheer van voorkeuren

U hebt toegang tot een tool voor het beheren van uw cookievoorkeuren om de cookies te beheren die door deze website worden gebruikt en/of opgeslagen. Klik wanneer u maar wilt op Cookies beheren om de configurator te openen en uw voorkeuren te wijzigen, afhankelijk van het betreffende type cookie.

 

Browserinstellingen

U kunt de cookies ook via uw browser beheren.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies standaard accepteren, maar als u wilt, kunt u ervoor kiezen om alle cookies toe te staan, cookies altijd af te wijzen of te kiezen welke u wilt toestaan afhankelijk van waar ze vandaan komen. U kunt ook regelmatig cookies van uw apparaat verwijderen met behulp van uw browser. 

Vergeet niet om alle browsers op uw verschillende apparaten (tablets, smartphones, computers, enz.) te configureren.

Het beheer van cookies en voorkeuren is afhankelijk van de configuratie van de browser. In het helpmenu van uw browser kunt u vinden hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

 

Afwijzingsmodules van uitgevers

U kunt ervoor kiezen om cookies van derden uit te schakelen door rechtstreeks naar de pagina van de uitgever van de cookie te gaan. Aldus:

 

HOE KUNT U UW OVERIGE RECHTEN UITOEFENEN?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bezwaar te maken, te beperken en te verwijderen. Voor het uitoefenen van uw andere rechten kunt u onze informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens raadplegen.

 

WIJZIGINGEN

Mogelijk moeten we het aanwezige beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer dit noodzakelijk of verplicht is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en/of om toestemming vragen. Daarom raden we u aan dit beleid steeds wanneer u de website bezoekt te raadplegen om de nieuwste versie te bekijken.

 

Laatste versie: 26-01-2022.