Trafic

Wat is de betekenis van de waarschuwingslampjes in je auto?

Controlelampje markeringslicht
Controlelampje grootlicht
Controlelampje dimlicht
Controlelampje mistlichten voor
Controlelampje mistachterlicht
Controlelampje automatisch grootlicht
Controlelampje richtingaanwijzers links
Controlelampje richtingaanwijzers rechts
Richtingaanwijzer
          Airbag
Waarschuwingslampje brandstofpeil
Waarschuwingslampje stop onmiddellijk
Waarschuwingslampje remsysteem en waarschuwingslampje handrem aangetrokken
Waarschuwingslampje laadstroom
Waarschuwingslampje oliedruk
Waarschuwingslampje
Waarschuwingslampje luchtverontreiniging
Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem
Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole
Waarschuwingslampje roetfilter
Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem.
Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur
Waarschuwingslampje motor op stand-by
Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet
Controlelampje bij te lage bandenspanning
Controlelampje voorverwarming (dieselmotor)
Waarschuwingslampje wegliggingscontrole
Waarschuwingslampje voet op het rempedaal
Controlelampjes snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer.
Indicatielampjes voor overschakelen naar de volgende versnelling
Controlelampje
          ECO-modus.
Controlelampje vrijloopmodus
Waarschuwingslampje vergeten autogordels voor
Waarschuwingslampje geopend portier

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje automatisch grootlicht

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Richtingaanwijzer Airbag

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het niet oplicht bij het aanzetten van het contact of als het oplicht bij draaiende motor, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

Waarschuwingslampje brandstofpeil

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Ga zo snel mogelijk tanken als dit lampje oplicht tijdens het rijden. Er is dan nog voldoende brandstof over om nog ongeveer 50 km te rijden.

Waarschuwingslampje stop onmiddellijk

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en dooft zodra de motor start. Het gaat tegelijk met andere waarschuwingslampjes en/of boodschappen branden en gaat vergezeld van een geluidssignaal.

Het dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje remsysteem en waarschuwingslampje handrem aangetrokken

Het gaat branden bij het aanzetten van het contact en dooft zodra de handrem is vrijgezet.

Als het tijdens het remmen gaat branden met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst het op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of een storing aan het remsysteem.

Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje laadstroom

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, betekent dit dat het elektrische circuit onvoldoende of te veel geladen wordt.

Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje oliedruk

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, moet u direct stoppen en het contact uitzetten.

Controleer het oliepeil van de motor. Als het peil normaal is, is er een andere oorzaak. Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft zodra de motor draait. Het kan tegelijk gaan branden met andere controlelampjes en/of boodschappen op het instrumentenpaneel.

Dit betekent dat u zo snel mogelijk, maar wel voorzichtig, naar een merkdealer moet rijden. Als u dit voorschrift negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Waarschuwingslampje luchtverontreiniging

Voor de auto’s die hiermee uitgerust zijn, licht het op bij het starten van de motor en daarna dooft het.

–Als het continu brandt, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen;

–Als het knippert, moet u vaart verminderen tot het knipperen ophoudt. Neem zo snel mogelijk contact op met een merkdealer TIPS VOOR ONDERHOUD EN MINDER LUCHTVERONTREINIGING

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Als dit lampje tijdens het rijden oplicht, wijst dit op een storing in het ABS-systeem.

Er kan dan met de auto worden geremd als bij een auto zonder ABS. Raadpleeg snel een merkdealer.

Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Het waarschuwingslampje kan om verschillende redenen gaan branden: HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN

Waarschuwingslampje roetfilter

Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem.

Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Bij het aanzetten van het contact of als de motor wordt gestart als deze koud is, kan het blauw gaat branden.

Als het rood wordt, moet u stoppen en de motor een tot twee minuten stationair laten draaien.

De temperatuur moet zakken en het controlelampje moet verdwijnen. Als dit niet zo is moet u de motor stoppen. Laat de koelvloeistof afkoelen voordat u het peil ervan controleert PEILEN

Als het peil normaal is, betreft het controlelampje iets anders. Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje motor op stand-by

Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet

Controlelampje bij te lage bandenspanning

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden BANDENSPANNING-CONTROLESYSTEEM

Controlelampje voorverwarming (dieselmotor)

Met contact aan, moet het oplichten. Het geeft aan dat voorverwarmingsstiften werken. Het dooft als de voorverwarming klaar is. De motor kan starten.

Waarschuwingslampje wegliggingscontrole

Waarschuwingslampje voet op het rempedaal

Dit lampje gaat branden wanneer het rempedaal moet worden ingetrapt AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Controlelampjes snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer.

Indicatielampjes voor overschakelen naar de volgende versnelling

Dit verschijnt om u te adviseren naar een hogere versnelling (pijl omhoog) of naar een lagere versnelling (pijl omlaag) te schakelen. TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

Controlelampje ECO-modus.

Dit verschijnt als de ECO -modus wordt geactiveerd TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

Perfo Controlelampje prestatiemodus

Dit verschijnt als de -prestatiemodus wordt geactiveerd. TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

Controlelampje vrijloopmodus

Dit verschijnt als de vrijloopmodus wordt geactiveerd.TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

Waarschuwingslampje vergeten autogordels voor

Waarschuwingslampje geopend portier