BRANDSTOFTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruikbare inhoud van de tank:

- Ongeveer 50 liter voor uitvoeringen met een benzinemotor;

- ongeveer 49 liter voor vier-deurs uitvoeringen met dieselmotor;

- ongeveer 45 liter voor vijfdeurs- en breakuitvoeringen met dieselmotor.

Als u de klep 2 wilt openen terwijl de auto ontgrendeld is, drukt u op zone A en laat u deze los, of, afhankelijk van de auto, drukt u op de schakelaar op het dashboard1. Het klepje 2 wordt ontsloten.

De klep 3 is in de vulopening ingebouwd.

Raadpleeg voor het tanken de paragraaf “Tanken van brandstof” op de volgende bladzijde.

Sluiten: druk het klepje met de hand tegen de aanslag.

Soort brandstof

Gebruik brandstof van goede kwaliteit die overeenkomt met de normen die in elk land zijn vastgelegd en beslist overeenkomt met de indicaties op de sticker op klepje 2. GEGEVENS VAN DE MOTOR.

Druk nooit met de vingers op de klep 3.

Maak de omgeving van het vulsysteem niet schoon met een hogedrukreiniger.

Brandstofsoorten die voldoen aan de Europese normen die ook gelden voor de motoren van auto’s die in Europa zijn verkocht: zie tabel GEGEVENS VAN DE MOTOR.

Dieselmotor

Gebruik uitsluitend dieselbrandstof die overeenkomt met de indicaties op de sticker aan de binnenkant van het klepje 2.

Benzinemotor

Gebruik uitsluitend ongelode benzine. Het octaangetal (RON) moet conform de gegevens zijn die op de sticker van het klepje 2 staan. GEGEVENS VAN DE MOTOR.

Tanken van brandstof

Met het contact uitgeschakeld, druk met het vulpistool de klep 3 open en steek het pistool zo ver mogelijk naar binnen voordat u met tanken begint (spatgevaar).

Houd tijdens het tanken het vulpistool in deze stand tot u klaar bent met tanken.

Als het vulpistool automatisch is afgeslagen, mag u het nog maximaal twee keer gebruiken, om voldoende ruimte in de tank over te houden voor het uitzetten van de brandstof.

Let er op dat bij het tanken geen water bij de brandstof komt. De klep 3 en zijn omgeving moeten schoon blijven.

Benzinemotor

Schade die ontstaan is als gevolg van het tanken van loodhoudende benzine wordt niet door de fabrieksgarantie gedekt. Om te voorkomen dat er abusievelijk loodhoudende benzine wordt getankt, heeft de vulhals een nauwe doorlaat met een veiligheidssysteem waarin alleen een vulpistool met loodvrije benzine past.

Als u brandstof wilt tanken, zet u de motor uit (dus NIET stand-by bij voertuigen met de Stop and Start-functie): u moet het contact UIT zetten. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel DE MOTOR STARTEN, STOPPEN: auto met kaart.

Risico van brand.

Vermeng de dieselbrandstof nooit met benzine (loodvrij of E85), zelfs niet een kleine hoeveelheid.

Gebruik geen ethanol als uw auto hier niet voor aangepast is.

Voeg geen reagens toe aan de brandstof, anders kan de motor beschadigd raken. REAGENSTANK.

Als u een toevoegmiddel aan de brandstof wilt toevoegen, gebruik dan een product dat is goedgekeurd door onze technische dienst.

Ga naar een merkdealer.

Tank leeg gereden bij dieselmotor

Auto’s met sleutel/afstandsbediening

- Zet de contactsleutel in de stand “ON2 CONTACTSLOT: auto met sleutel en wacht een paar minuten voordat u start zodat het brandstofcircuit kan ontluchten;

- draai de sleutel in de stand “START"3. Als de motor niet start, herhaalt u de procedure.

- Neem als de motor na verschillende pogingen niet start, contact op met een merkdealer.

Auto’s met kaart

Druk met de kaart in het interieur op de startknop 4 zonder de pedalen aan te raken. Wacht een paar minuten voordat u de auto start. Hiermee kan het brandstofcircuit worden ontlucht Als de motor niet start, herhaalt u de procedure.

Neem als de motor na verschillende pogingen niet start, contact op met een merkdealer.

Wijzig of repareer niet zelf het brandstofsysteem (rekeneenheden, bedrading, brandstofcircuit, inspuitstukken of verstuivers, beschermkappen) vanwege de grote gevaren voor de veiligheid die hierdoor kunnen ontstaan. Laat deze werkzaamheden uitsluitend door uw merkdealer uitvoeren.

Aanhoudende stank van brandstof

In geval van een aanhoudende stank van brandstof, moet u:

- onmiddellijk stoppen, rekening houdend met het overige verkeer en het contact afzetten;

- de alarmknipperlichten aanzetten en alle passagiers uit laten stappen en ze ver van het verkeer houden;

- roep de hulp in van een merkdealer.