CONTACTSLOT: auto met sleutel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Startschakelaar

stand: LOCK” 0

Als u de sleutel uit het slot trekt en het stuur draait, hoort u een klik: de stuurinrichting is nu vergrendeld.

Bij het vrijzetten van het stuurslot draait u het stuur iets heen en weer bij het verdraaien van de sleutel.

stand: “ON2

Het contact staat aan.

Accessoires (radio, enzovoort) worden gebruikt.

stand: “START3

Indien de motor niet aanslaat, moet u de contactsleutel terug draaien tot de controlelampjes uit gaan voor u opnieuw kunt starten. Laat de sleutel los zodra de motor aanslaat.

NB: bij een dieselmotor kunnen enkele secondes verstrijken tussen het draaien van de sleutel en het starten van de motor om de motor voor te verwarmen.