Weet wat de betekenis is van de waarschuwingslampjes in uw auto

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje automatisch grootlicht

Controlelampje automatisch grootlicht

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje richtingaanwij-zers links

Controlelampje richtingaanwij-zers links

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Richtingaanwijzer 
          Airbag

Richtingaanwijzer Airbag

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden. Als het niet oplicht bij het aanzetten van het contact of als het oplicht bij draaiende motor, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg zo snel mogelijk een merkdealer;

Waarschuwingslampje brandstofpeil

Waarschuwingslampje brandstofpeil

Dit lampje dooft zodra de motor draait. Ga zo snel mogelijk tanken als dit lampje oplicht als de motor draait.

Waarschuwingslampje stop onmiddellijk

Waarschuwingslampje stop onmiddellijk

Dit gaat branden als u het contact aanzet en na ongeveer 3 seconden weer uit zet.

Het gaat tegelijk met andere waarschuwingslampjes en/of boodschappen branden en gaat vergezeld van een geluidssignaal.

Het dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden oplicht samen met het waarschuwingslampje ®, duidt dit op een storing in het systeem.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het remmen gaat branden met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst het op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of een storing aan het remsysteem.

Stop onmiddellijk en raadpleeg een merkdealer.

Waarschuwingslampje laadstroom

Waarschuwingslampje laadstroom

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, betekent dit dat het elektrische circuit onvoldoende of te veel geladen wordt.

Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje oliedruk

Waarschuwingslampje oliedruk

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, moet u direct stoppen en het contact uitzetten.

Controleer het oliepeil. Als het peil normaal is, betreft het controlelampje iets anders.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje roetfilter

Waarschuwingslampje roetfilter

Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem.

Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem.

Waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje

Dit gaat branden als u het contact aanzet en na ongeveer 3 seconden weer uit zet. Het kan tegelijk gaan branden met andere waarschuwingslampjes en/of boodschappen op het instrumentenpaneel.

Dit betekent dat u zo snel mogelijk, maar wel voorzichtig, naar een merkdealer moet rijden. Als u dit advies negeert, loopt u het risico dat de auto beschadigd wordt. Afhankelijk van de auto, wordt het oplichten van dit controlelampje vergezeld van een boodschap op het instrumentenpaneel.

Waarschuwingslampje luchtverontreiniging

Waarschuwingslampje luchtverontreiniging

Voor de auto’s die hiermee uitgerust zijn, licht het op bij het aanzetten van het contact en dooft daarna.

–Als het continu brandt in combinatie met het waarschuwingslampje ©, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen;

–Als het knippert, moet u vaart verminderen tot het knipperen ophoudt. Neem zo snel mogelijk contact op met een merkdealer TIPS VOOR ONDERHOUD EN MINDER LUCHTVERONTREINIGING

Controlelampje voorverwarming

Controlelampje voorverwarming

Met contact aan, moet het oplichten. Het geeft aan dat voorverwarmingsstiften werken. Als de voorverwarming is beëindigd, dooft het lampje en kan de motor worden gestart.

Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Bij het aanzetten van het contact of als de motor wordt gestart als deze koud is, kan het blauw gaat branden.

Als het rood wordt, moet u stoppen en de motor een tot twee minuten stationair laten draaien.

De temperatuur moet zakken en het controlelampje moet verdwijnen. Als dit niet zo is moet u de motor stoppen. Laat de koelvloeistof afkoelen voordat u het peil ervan controleert. PEILEN, FILTERS

Als het peil normaal is, betreft het controlelampje iets anders. Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje geopend portier

Waarschuwingslampje geopend portier

Dit brandt als het contact aan staat en een portier niet goed is gesloten.

Waarschuwing bij verlies van bandenspanning

Waarschuwing bij verlies van bandenspanning

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Dit gaat branden als u het contact aanzet en binnen ongeveer 3 seconden weer uitzet. Als dit lampje tijdens het rijden oplicht, wijst dit op een storing in het ABS-systeem. De auto remt dan normaal, zonder het antiblokkeersysteem.

Raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje motor op stand-by

Waarschuwingslampje motor op stand-by

Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet

Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet

Waarschuwingslampje handrem vastgezet

Waarschuwingslampje handrem vastgezet

Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Er zijn verschillende redenen waarom het waarschuwingslampje verschijnt: HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN

Waarschuwingslampje zijwind

Waarschuwingslampje zijwind

Indicatielampjes voor overschakelen naar de volgende versnelling

Indicatielampjes voor overschakelen naar de volgende versnelling

Dit verschijnt om u te adviseren naar een hogere versnelling (pijl omhoog) of naar een lagere versnelling (pijl omlaag) te schakelen. TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

Waarschuwingslampje voet op het rempedaal

Waarschuwingslampje voet op het rempedaal

Dit lampje gaat branden wanneer het rempedaal moet worden ingetrapt ROBOTVERSNELLINGSBAK

Controlelampje van de snelheidsbegrenzer

Controlelampje van de snelheidsbegrenzer

Waarschuwingslampje snelheidsregelaar

Waarschuwingslampje snelheidsregelaar

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook

Controlelampje waarschuwing bij verlaten van rijstrook

Waarschuwingslampje noodstopbekrachtiging

Waarschuwingslampje noodstopbekrachtiging

Controlelampje
          ECO-modus.

Controlelampje ECO-modus.

Dit verschijnt als de ECO -modus wordt geactiveerd. TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

Waarschuwingslampje digitale tachograaf

Waarschuwingslampje digitale tachograaf

Als het gaat branden, wijst dit op een storing van het systeem. Raadpleeg het instructieboekje voor de uitrusting.

Controlelampje snelheidswaarschuwing

Controlelampje snelheidswaarschuwing

Waarschuwingslampje vergeten autogordels voor

Waarschuwingslampje vergeten autogordels voor