Terug naar de lijst

LEKKE BAND, RESERVEWIEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mits de auto daarmee is uitgerust, bevindt het reservewiel zich onder het chassis.

Reservewiel verwijderen

- Steek het uiteinde van de ontgrendelingssleutel 3 verlengd, afhankelijk van de auto, met het zeskantige verlengstuk 5 en de wielmoersleutel 6 in uitsparing 1 of 4 (door het gebruik van ander gereedschap kan het mechanisme beschadigd raken);

- laat het reservewiel zoveel mogelijk zakken;

- maak het 2-element van de velg los;

- laat onderdeel 2 via de velg lopen (zoals aangegeven in A) en maak zo het wiel vrij.

Laat het reservewiel regelmatig door uw dealer controleren. Na verloop van tijd kan het door veroudering onbruikbaar worden.

In bepaalde gevallen (lekke achterband, beladen auto met aanhangwagen) kan het nodig zijn de auto eerst op te krikken (onder het kriksteunpunt dat het dichtst bij het betreffende wiel zit) om bij het reservewiel te kunnen komen. VERWISSELEN VAN EEN WIEL: krik.

Terugplaatsen van een wiel

Ga in omgekeerde volgorde te werk:

- leg het wiel horizontaal onder de auto. Het ventiel7 moet naar u toe gericht zijn. Risico op verlies van het wiel als de montage van het wiel niet in de juiste richting gebeurt.

- steek de bevestigingskabel en element 2 door de velg;

- plaats het 2-element in het midden van het wiel en klem de velg vast;

- zet de bevestigingskabel zoveel mogelijk weer vast en controleer of het wiel goed vergrendeld is.

N.B.: plaats geen wiel met lekke band met aluminium velgen in de lier van het reservewiel. Let op dat de lier weer goed omhoog gezet is.

Leg de lekke band plat op de grond. Het ventiel7 moet naar u toe gericht zijn.

Risico om het wiel te verliezen.

Raak het uitlaatsysteem niet aan.

Risico van brandwonden.