Terug naar de lijst

ACHTERBANKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Toegang tot de achterbank

Kantel de handgreep 1 naar achteren om de rugleuning omlaag te zetten.

Om de stoel op zijn plaats terug te zetten, zet u de rugleuning terug in positie.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Uitbouwen van de bank

Trek bij elk van de banken de hendels 2 aan de achterkant van de bank omhoog. De nokjes 3 komen naar buiten om aan te geven dat de bank vergrendeld is.

Trek de bank zo naar achteren dat de verankeringspunten vrijkomen en trek ze daarna omhoog om ze te kunnen verwijderen.

Het demonteren van de verankeringspunten is verboden.

De bank heeft een grote massa (ongeveer 65 kg). Let er voor uw veiligheid op dat u voorzichtig manoeuvreert.

Verwondingsgevaar

Inbouwen van de bank

- Plaats de geleiders 4 naar achteren ten opzichte van de verankeringspunten op de rails;

- schuif de bank naar voren.

De bank wordt automatisch vergrendeld.

Controleer of de rode nokjes 3 niet meer zichtbaar zijn.

Plaats de achterbanken altijd op de oorspronkelijke verankeringspunten.

Het is verboden om tijdens het rijden de bank “achterstevoren” te gebruiken.

De banken van rij 2 en 3 zijn niet verwisselbaar; gebruik niet te veel kracht bij het terugplaatsen.

Risico van beschadiging.

Controleer bij het bewegen van de achterbank of de verankeringspunten schoon zijn (zij moeten vrij zijn van steentjes, doeken of enig ander onderdeel dat het vergrendelen van de bank zou kunnen hinderen).

Beperking voor het gebruik

Het is verboden om met een neergeklapte rugleuning of stoel voorin te rijden als er een passagier op de achterbank zit.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Controleer de plaats en werking van de autogordels achterin na het kantelen van de achterbank.

Speciale opmerking voor driezits uitvoeringen

Deze versie heeft autogordels en hoofdsteunen alleen op de achterste zijzitplaatsen. Vervoer nooit een passagier op de middelste zitplaats.

A-etiketten melden dat het verboden is om passagiers te hebben in andere zones dan op de aanwezige stoelen.