Terug naar de lijst

VOETGANGERSCLAXON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektrische auto’s zijn bijzonder stil. Met dit systeem kunt u andere weggebruikers waarschuwen, meer in het bijzonder voetgangers en fietsers.

Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de motor gestart wordt. Het geluidssignaal klinkt als de auto tussen 1 en 30 km/u rijdt;

Uitschakelen van het systeem

Druk na het starten van de motor de schakelaar 1 in om de functie uit te schakelen. Het controlelampje 2 verschijnt op de schakelaar 1.

Inschakelen van het systeem

Druk na het starten van de motor de schakelaar 1 in om de functie in te schakelen. Het controlelampje 2 op de schakelaar 1 verdwijnt.

Systeem geactiveerd:

- het systeem gaat in stand-by als de auto sneller dan ongeveer 30 km/u rijdt;

- het wordt automatisch geactiveerd als de snelheid lager is dan ongeveer 30 km/u.

Keuze van de toon van de claxon

- Houd schakelaar 1 ingedrukt.

De verschillende tonen zullen achtereenvolgend weerklinken;

- laat schakelaar 1 los bij de toon van uw keuze.

VOETGANGERS VEILIGHEIDSSYSTEEM