PORTIEREN OPENEN EN SLUITEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Openen van buitenaf

Voorportieren

Trek met de portieren ontgrendeld aan de handgreep 1.

Achterdeuren

Met de portieren ontgrendeld:

- druk op de uitsparing 2 om de handgreep 3 te kantelen;

- schuif uw hand in de handgreep 3 en trek deze naar u toe.

Openen van binnenuit

Trek aan de handgreep 4.

Waarschuwingssignaal verlichting brandt nog

Er klinkt een geluidssignaal bij het openen van het bestuurdersportier om u te waarschuwen dat de lichten nog branden.

Uit veiligheidsoverwegingen mag u de deur alleen openen en sluiten als de auto stilstaat.

Waarschuwing portier vergeten te sluiten

Bij het stoppen geeft het controlelampje aan of een portier (deur, kofferbak of oplaadklep) open staat of slecht is gesloten. Het controlelampje 5 geeft aan dat het portier (of de achterklep) open of niet goed gesloten is.

Zodra de auto een snelheid van ongeveer 20 km/u bereikt, verschijnen de controlelampjes en 5 samen met een bericht om te melden dat een portier of klep open of niet goed gesloten is.

Bijzonderheid

Na het stilzetten van de motor, blijven lichten en accessoires (radio...) werken tot het bestuurdersportier geopend wordt.

Veiligheid van de kinderen

Een achterportier kan niet van binnenuit worden geopend als u het knopje 6 omlaag zet. Controleer of het portier inderdaad niet van binnenuit geopend kan worden. Herhaal dit bij het andere achterportier.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel erg snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.