Terug naar de lijst

MOTORKAP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Om deze te openen trekt u aan de handgreep 1, links van het dashboard.

Veiligheidshaak van de motorkap

Til de motorkap enkele centimeters omhoog en duw de hendel 2 naar links.

Niet onder de motorkap werken als de auto wordt opgeladen of wanneer het contact niet uit is.

Bij een botsing, zelfs een lichte, tegen de grille of de motorkap, moet u zo snel mogelijk het ontgrendelingssysteem van de motorkap laten controleren door een merkdealer.

Let op bij werkzaamheden dicht bij de motor, deze kan nog warm zijn. Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien. Het waarschuwingslampje in de motorruimte herinnert u hieraan.

Verwondingsgevaar

Controleer bij werkzaamheden onder de motorkap of de schakelaar van de ruitenwisser in de stand uit staat.

Verwondingsgevaar

Motorkap openen

Zet de motorkap met de hand omhoog, deze wordt ondersteund met behulp van een gasveer.

Sluiten van de motorkap

Controleer of er geen gereedschap of andere voorwerpen in de motorruimte zijn achtergebleven.

Om de motorkap te sluiten, pakt u het midden van de motorkap en laat u deze van 30 cm hoogte dichtvallen. Hij vergrendelt door zijn gewicht.

Druk niet op de motorkap: Risico van ongewenst sluiten van de motorkap.

Controleer na werkzaamheden in de motorruimte of er niets is vergeten (lappen, gereedschap, enz.).

Hierdoor kan de motor beschadigd raken.

Controleer de vergrendeling van de kap.

Controleer of er niets de vergrendeling belemmert (steentje, doek enz.).