Terug naar de lijst

ONTDOOIEN, ONTWASEMEN VAN DE VOORRUIT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ontdooien-ontwasemen van de voorruit

Start de motor en draai het uiteinde van de schakelaar 1. Het waarschuwingslampje 2 op het instrumentenpaneel licht op.

Deze functie maakt een snelle elektrische ontdooiing en ontwaseming mogelijk.

Uitschakelen van deze functie

Draai het uiteinde van de schakelaar 1. Het controlelampje 2 op het instrumentenpaneel gaat uit.

De ontwaseming stopt automatisch ongeveer 10 minuten nadat deze is ingeschakeld.

Advies

Om energie te besparen, kunt u bij vorst het ijs beter handmatig verwijderen met een ijskrabber dan de functie Ontdooienontwasemen in te schakelen.