Terug naar de lijst

MILIEU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uw auto is ontwikkeld met een zo groot mogelijke aandacht voor het milieu gedurende zijn gehele bestaan: bij zijn fabricage, tijdens zijn gebruik en ten slotte als hij gesloopt wordt.

Fabricage

De fabricage van uw auto vindt plaats in een fabriek die stappen onderneemt tot vermindering van de milieueffecten op de leefomgeving en de natuur (vermindering van wateren energieverbruik, lichten geluidsoverlast, wateren luchtverontreiniging, scheiden van afval en terugwinnen van materialen uit afvalstoffen).

Denk zelf ook aan het milieu

- Gebruikte en vervangen onderdelen na een door uzelf uitgevoerde onderhoudsbeurt aan uw auto (12-V accu enz.) moeten bij daarvoor bestemde depots voor klein chemisch afval ingeleverd worden.

- De auto moet aan het eind van zijn bestaan door een gespecialiseerd bedrijf worden gesloopt om te worden gerecycleerd.

- Houdt u aan de lokale voorschriften.

Recycling

Uw auto is voor 85% recycleerbaar en voor 95% herbruikbaar.

Om deze doelstellingen te behalen, is een groot aantal onderdelen van de auto ontworpen om gerecycled te worden. De constructie en de materialen zijn zodanig ontworpen dat de demontage van deze componenten en hun herverwerking in specifieke bedrijven wordt vergemakkelijkt.

Om het gebruik van grondstoffen terug te dringen, bevat de auto veel onderdelen van gerecycleerde kunststoffen en duurzame materialen (materialen van planten of dieren, zoals katoen en wol).