Terug naar de lijst

ACTIERADIUS VAN DE AUTO: adviezen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

In werkelijkheid kan de actieradius van de elektrische auto variëren afhankelijk van verschillende factoren die u kunt beheren, deels met het oog op een niet te verwaarlozen winst van bereik. Deze factoren zijn:

- de snelheid en de rijstijl;

- het profiel van de weg;

- de elektrische uitrustingen en accessoires;

- de belading van de auto;

- de banden.

De snelheid en de rijstijl

Een hoge snelheid vermindert de actieradius van de auto.

Het “sportieve” rijgedrag vermindert de actieradius van de auto: rijd daarom “soepel” en kijk ver vooruit.

Rijd met een constante snelheid.

Pas uw rijgedrag aan teneinde uw energieverbruik laag te houden. Raadpleeg de paragraaf “Verbruiksmeter” in hoofdstuk 2.

Speel voldoende in op de grillen van het verkeer en til daarbij uw voet van het gaspedaal om de terugwinning van energie mogelijk te maken.

Het profiel van de weg

Geef op een helling geen gas bij: houd het gaspedaal bij voorkeur in dezelfde stand.

Gebruik van elektrische uitrustingen en accessoires

Bij vorst kunt u het ijs het beste handmatig van de voorruit verwijderen (ijskrabber enz.) in plaats van de functie ontdooien-ontwasemen te gebruiken, omdat deze functie veel energie verbruikt.

Raadpleeg de paragraaf “Ontdooien, ontwasemen van de voorruit” in hoofdstuk 3.

Het gebruik van elektrische accessoires (gps, telefoonlader enz.) vermindert de actieradius van de auto.

Beladen van de auto

Belaad de auto bij voorkeur niet met nutteloze lading.

De banden

Door een te lage bandenspanning neemt de rolweerstand en dus ook het energieverbruik toe. Houd u aan de aanbevolen bandenspanning voor uw auto.

Monteer bij vervanging uitsluitend banden van hetzelfde merk, type en profiel en dezelfde maat als de oorspronkelijk gemonteerde banden.

Raadpleeg de paragraaf “Banden” in hoofdstuk 5.

Voor uw veiligheid is het gebruik van andere dan door de fabrikant voorgeschreven banden verboden. Als dit voorschrift niet wordt opgevolgd, heeft dat nadelige gevolgen voor de stabiliteit, het weggedrag, het remmen, de speling tussen de carrosserie en de banden enz. Sommige van deze gevolgen kunnen onder bepaalde rijomstandigheden leiden tot verlies van de macht over het stuur, wat een ongeluk en ernstig letsel tot gevolg kan hebben.