Terug naar de lijst

PARKEERHULP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De werking van het systeem

Ultrasoondetectoren die in de bumper van de auto ingebouwd zijn, “meten” de afstand tussen de auto en een obstakel.

Het parkeerhulpsysteem wordt ingeschakeld wanneer u de auto in de achteruitversnelling schakelt.

Het parkeerhulpsysteem houdt geen rekening met aanhang- of laadsystemen enz.

Deze meting vertaalt zich in geluidssignalen waarvan de frequentie toeneemt naarmate het obstakel dichterbij komt, totdat het een continu geluid wordt wanneer het obstakel ongeveer 20 à 30 cm van de auto verwijderd is.

Bijzonderheden

Zorg ervoor dat de ultrasoondetectors niet bedekt zijn (vuil, modder, sneeuw, enz.).

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden.

Deze functie kan in geen enkel geval de oplettendheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder vervangen bij het manoeuvreren.

De bestuurder moet altijd op zijn hoede blijven voor plotselinge gebeurtenissen tijdens het rijden: let dus altijd op of er zich bij het manoeuvreren geen kleine, smalle obstakels (zoals een kind, dier, kinderwagen, fiets, steen, paaltje, enz.) in uw blinde hoek bevinden.

Werking

Als de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, klinkt er een geluidssignaal. De meeste voorwerpen die zich op minder dan ongeveer 1,20 meter van de achterkant van de auto bevinden, worden gedetecteerd.

Inschakelen/uitschakelen

Druk op de schakelaar 2 om het systeem uit te schakelen.

Het controlelampje in de schakelaar licht op om u eraan te herinneren dat het systeem uitgeschakeld is.

Bij opnieuw indrukken schakelt het systeem weer in en dooft het lampje.

Bij een storing

Als het systeem een storing ontdekt, hoort u elke keer dat u de achteruitversnelling inschakelt drie seconden lang een geluidssignaal om u te waarschuwen. Ga naar een merkdealer.

Bij het manoeuvreren kan de auto aan de onderkant ergens tegenaan rijden (bijvoorbeeld: contact met een paaltje, een trottoir of ander stadsmeubilair) en daardoor beschadigen (bijvoorbeeld: vervorming van een as, enz.).

Om ieder risico van een ongeluk te voorkomen, moet u uw auto door een merkdealer laten controleren.