Terug naar de lijst

MILIEU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uw auto is ontwikkeld met een zo groot mogelijke aandacht voor het milieu gedurende zijn gehele bestaan: bij zijn fabricage, tijdens zijn gebruik en ten slotte als hij gesloopt wordt.

Fabricage

De fabricage van uw auto vindt plaats in een fabriek die stappen onderneemt tot vermindering van de milieueffecten op de leefomgeving en de natuur (vermindering van water- en energieverbruik, licht- en geluidsoverlast, water- en luchtverontreiniging, scheiden van afval en terugwinnen van materialen uit afvalstoffen).

Emissies

Voor de gebruiksfase van de auto, is hij zo ontworpen dat hij minder broeikasgassen (CO2) uitstoot, en dus minder verbruikt.

Bovendien zijn de auto’s uitgerust met systemen, zoals een katalysator, een lambdasonde om de uitlaatgassen te reinigen. Een filter met actieve koolstof voorkomt dat de uit de tank afkomstige benzinedamp in de atmosfeer terecht komt.

Denk zelf ook aan het milieu

- Gebruikte en vervangen onderdelen na een door u zelf uitgevoerde onderhoudsbeurt aan uw auto (accu, oliefilter, luchtfilter, batterijen, enz.) en olieblikken (leeg of gevuld met oude olie) moeten bij daarvoor bestemde depots voor klein chemisch afval ingeleverd worden.

- De auto moet aan het eind van zijn bestaan door een gespecialiseerd bedrijf worden gesloopt om te worden gerecycleerd.

- Houd u aan de lokale voorschriften.

Kringloop

Uw auto is voor 85% recycleerbaar en voor 95% herbruikbaar.

Om deze doelstellingen te behalen, is een groot aantal onderdelen van de auto ontworpen om gerecycled te worden. De constructie en de materialen zijn zodanig ontworpen dat de demontage van deze componenten en hun herverwerking in specifieke bedrijven wordt vergemakkelijkt.

Om het gebruik van grondstoffen terug te dringen, bevat de auto met name veel onderdelen van gerecycleerde kunststoffen en duurzame materialen (materialen van planten of dieren, zoals katoen en wol).