Terug naar de lijst

VENTILATIEROOSTERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Centrale ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

schuif om de centrale ventilatieopening links te sluiten het lipje 9 helemaal naar links.

Schuif om de centrale ventilatieopening rechts te sluiten het lipje 10 helemaal naar rechts.

Luchtstroomrichting

Richt de luchtstroom door het zijventilatierooster 9 of 10 te draaien.

Linker en rechter ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Schuif om de zijventilatieopening links te sluiten het lipje 11 helemaal naar rechts.

Schuif om de zijventilatieopening rechts te sluiten het lipje 11 helemaal naar links.

Luchtstroomrichting

Richt de luchtstroom door het ventilatierooster 11 te draaien.

Gebruik, in geval van stankoverlast in de auto, alleen speciaal hiervoor bestemde middelen. Raadpleeg een merkdealer.

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.