BRANDSTOFTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruikbare inhoud van de tank: ongeveer 80 liter.

Open het linker voorportier om het klepje A te kunnen openen.

Tijdens het tanken gebruikt u de houder 2 op het klepje A om de dop 1 aan op te hangen.

Soort brandstof

Gebruik brandstof van goede kwaliteit die voldoet aan de regelgeving van het betreffende land, Deze moet overeenstemmen met de specificaties op de sticker op de tankdop A GEGEVENS VAN DE MOTOR.

Tanken van brandstof

Wanneer het contact uit is, steekt u het vulpistool zo ver mogelijk naar binnen voordat u met tanken begint (spatgevaar).

Houd tijdens het tanken het vulpistool in deze stand tot u klaar bent met tanken.

Als het vulpistool automatisch is afgeslagen, mag u het nog maximaal twee keer gebruiken, om voldoende ruimte in de tank over te houden voor het uitzetten van de brandstof.

Let op dat bij het tanken geen water bij de brandstof komt. Het klepje A en zijn omgeving moeten schoon blijven.

Controleer na het tanken, of de dop en het klepje gesloten zijn.

Als u brandstof wilt tanken, zet u de motor uit (dus niet stand-by bij voertuigen met de Stop and Start-functie): u moet het contact UIT zetten. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel, FUNCTIE STOP AND START.

Risico van brand.

Vermeng de dieselbrandstof nooit met benzine (loodvrij of E85), zelfs niet een kleine hoeveelheid.

Gebruik geen ethanol als uw auto hier niet voor aangepast is.

Voeg geen reagens toe aan de brandstof, anders kan de motor beschadigd raken REAGENSTANK.

Als u een toevoegmiddel aan de brandstof wilt toevoegen, gebruik dan een product dat is goedgekeurd door onze technische dienst.

Ga naar een merkdealer.

Tank leeggereden bij dieselmotor

Auto’s met sleutel/afstandsbediening

- Zet de contactsleutel in de stand “Aan” M INRIJDEN, STARTSCHAKELAAR: voertuig met sleutel en wacht een paar minuten voordat u start zodat het brandstofcircuit kan ontluchten;

- draai de sleutel in de stand D. Als de motor niet start, herhaalt u de procedure;

- als de motor na verschillende pogingen niet start: raadpleeg een merkdealer.

Brandstofsoorten die voldoen aan de Europese normen die ook gelden voor de motoren van auto’s die in Europa zijn verkocht GEGEVENS VAN DE MOTOR.

Vermeng de dieselbrandstof nooit met benzine (loodvrij of E85), zelfs niet een kleine hoeveelheid.

Gebruik geen ethanol als uw auto hier niet voor aangepast is.

Voeg geen reagens toe aan de brandstof, anders kan de motor beschadigd raken REAGENSTANK.

Als u een toevoegmiddel aan de brandstof wilt toevoegen, gebruik dan een product dat is goedgekeurd door onze technische dienst.

Ga naar een merkdealer.

Wijzig of repareer niet zelf het brandstofsysteem (rekeneenheden, bedrading, brandstofcircuit, inspuitstukken of verstuivers, beschermkappen) vanwege de grote gevaren voor de veiligheid die hierdoor kunnen ontstaan. Laat deze werkzaamheden uitsluitend door uw merkdealer uitvoeren.

Let op bij werkzaamheden dicht bij de motor, deze kan nog warm zijn. Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien. Het waarschuwingslampje in de motorruimte herinnert u hieraan.

Verwondingsgevaar

De tankdop is van een speciaal type.

Vraag naar ditzelfde type als u een andere dop koopt. Ga naar een merkdealer.

Rook niet tijdens het tanken en ontsteek geen open vuur in de nabijheid van de brandstoftank of de tankdop.

Maak de omgeving van het vulsysteem niet schoon met een hogedrukreiniger.

Auto’s met kaart

Druk met de kaart in het interieur op de startknop 3 zonder de pedalen aan te raken. Wacht een paar minuten voordat u de auto start. Het brandstofcircuit wordt dan ontlucht. Als de motor niet start, herhaalt u de procedure.

Aanhoudende stank van brandstof

In geval van een aanhoudende stank van brandstof, moet u:

- onmiddellijk stoppen, rekening houdend met het overige verkeer en het contact afzetten;

- de alarmknipperlichten aanzetten en alle passagiers uit laten stappen en ze ver van het verkeer houden;

- roep de hulp in van een merkdealer.