Terug naar de lijst

HOOFDSTEUNEN ACHTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stand voor gebruik van de middelste hoofdsteun A

Til de hoofdsteun helemaal omhoog tot deze blokkeert.

Controleer de vergrendeling.

Hoofdsteun middelste stoel B opbergstand

Druk op de knop 1 in en laat de hoofdsteun helemaal zakken.

Zet de hoofdsteun alleen in de onderste stand of voorover geklapt als opbergstand: gebruik deze stand niet als er iemand op de stoel zit of als het kinderzitje is geplaatst.

Hoofdsteun verwijderen

Zet de hoofdsteun geheel omhoog, druk daarna op de knop 1 en verwijder de hoofdsteun.

Hoofdsteun terugplaatsen

Plaats de poten van de hoofdsteun in de geleiders, druk op de knop 1 en druk de hoofdsteun omlaag.

Controleer de vergrendeling.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan, dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld.

Opbergstand voor de hoofdsteunen aan de zijkant

Druk op de knop 1 en, afhankelijk van de auto:

- breng de hoofdsteun 2 volledig omlaag met beweging A;

of

- breng de hoofdsteun 3 zoveel mogelijk naar voren met beweging B (omlaag brengen en kantelen).