Terug naar de lijst

ACHTERBANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rugleuningen handmatig neerklappen

Schuif de voorstoelen voldoende naar voren.

Zet de hoofdsteunen aan de zijkant in de hoogste stand en laat de centrale hoofdsteun zoveel mogelijk zakken.

Afhankelijk van de auto steekt u de gordel in de gordelgeleider 2 om beschadiging te voorkomen, of maakt u de gordel vast. Hiermee worden voorkomen dat de gordel vastraakt als de stoel weer in de gebruiksstand wordt gezet. Controleer in elk geval of de autogordels correct werken.

Trek aan de hendel 1 en laat de rugleuning zakken A.

Voor het terugplaatsen van de rugleuning, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Zet de rugleuning weer omhoog en klik deze vast tegen zijn steun.

Bij de achterbank in de stand twee zitplaatsen met de kleine rugleuning B naar beneden geklapt, is het verboden de middelste zitplaats achter te gebruiken, omdat het onmogelijk is de gordel vast te maken (sluitingen van de gordel niet toegankelijk).

Zorg dat tijdens het bewegen van de achterstoelen, er niets het verankeren kan hinderen (lichaamsdeel, dier, steentje, doek, speelgoed, enz.).

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Controleer na het terugkantelen van de rugleuning of deze weer goed is vergrendeld.

Als u stoelhoezen gebruikt, moet u opletten dat deze de vergrendeling van de rugleuning niet belemmeren.

Let op de juiste stand van de autogordels.

Plaats de hoofdsteunen terug.

Om de rugleuningen automatisch neer te klappen (stand vlakke vloer)

(break uitvoering)

U kunt de rugleuningen van de achterbank automatisch ontgrendelen om een vlakke vloer te krijgen door vanuit de bagageruimte aan de hendel 3 te trekken.

Gebruiksomstandigheden

- stilstaande auto

- achterklep geopend

- autogordels achter vergrendeld

storingen

Als aan alle gebruiksvoorwaarden is voldaan en de stoelen niet worden neergeklapt, neemt u contact op met een merkdealer.

Zorg dat tijdens het bewegen van de achterstoelen, er niets het verankeren kan hinderen (lichaamsdeel, dier, steentjes, doek, speelgoed, enz.).