Terug naar de lijst

ZENDER, ONTVANGER MET HANDSFREE TOEGANG: gebruik

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bij de auto’s met zender-ontvanger 1, is het naast de gebruiksmogelijkheden van de afstandsbediening mogelijk automatisch te vergrendelen/ontgrendelen als hij aanwezig is in een van de toegangszones 2.

N.B.: de zender-ontvanger handsfree toegang werkt uitsluitend voor de voorportieren en de achterklep.

Deze wordt gevoed door een batterij die kan worden vervangen. ZENDER-ONTVANGER HANDSFREE TOEGANG: batterij.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld de motor te starten, door organen te bedienen zoals de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen, enz..

Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel erg snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.

Radiostoringen

De werking van de afstandsbediening kan gestoord worden in de omgeving van een zendinstallatie of bij gebruik van apparatuur die werkt op dezelfde frequentie als de afstandsbediening.

Ontgrendelen van de auto

Druk, met de zender/ontvanger in één van de toegangszones 2, op de knop 3 of 4: alle portieren ontgrendelen.

De alarmknipperlichten bevestigen de ontgrendeling van de portieren met één keer knipperen.

Vergrendelen van de auto

Druk, met de zender/ontvanger in één van de toegangszones 2, op de knop 3 of 4: alle portieren vergrendelen.

De alarmknipperlichten bevestigen de vergrendeling van de portieren door gedurende 4 seconden op te lichten.

N.B.: als een portier (of de achterklep) open of niet goed gesloten is, vergrendelen/ontgrendelen alle portieren en de achterklep snel zonder dat de alarmknipperlichten knipperen of oplichten.