Terug naar de lijst

SNELHEIDSREGELAAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De snelheidsregelaar is een functie die u helpt de door uw gekozen rijsnelheid op een constante waarde vast te houden, dit wordt de ingestelde snelheid genoemd.

Vanaf 30 km/u kunt u de snelheid traploos instellen.

De snelheidsregelaar heeft in geen enkel geval invloed op het remsysteem.

Bediening

1 Inschakelen, in het geheugen opslaan en verhogen van de ingestelde snelheid (+).

2 Verlagen van de ingestelde snelheid (-).

3 Uitschakelen van de functie (de ingestelde snelheid blijft in het geheugen) (0).

4 Inschakelen met oproepen van de ingestelde snelheid (R).

5 Hoofdschakelaar Aan/Uit.

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden. Ook met deze extra rijhulp is de bestuurder altijd verplicht om zich aan de snelheidslimieten te houden en alert te blijven.

De bestuurder moet altijd controle houden over de auto.

U moet zich ten allen tijde houden aan de voorgeschreven snelheid en blijven opletten (u moet altijd klaar zijn om te remmen in alle omstandigheden), de snelheidsregelaar ontslaat de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid.

De snelheidsregelaar moet niet gebruikt worden in druk verkeer, op een bochtige of gladde weg (ijzel, aquaplaning, kiezelsteentjes) en als de weersomstandigheden ongunstig zijn (mist, regen, zijwind, enz.).

Kans op ongevallen.

Inschakelen

Druk op de schakelaar 5, aan de kant .

Het groene controlelampje 6 gaat branden en de boodschap “Regelaar” verschijnt op het instrumentenpaneel met streepjes om aan te geven dat de snelheidsregelaar is ingeschakeld en wacht op het opslaan van een snelheid.

Instellen van de snelheid

Druk bij een constante snelheid van meer dan ongeveer 30 km/u op de schakelaar 1 (+) of 2 (-): de functie wordt ingeschakeld en de huidige snelheid wordt opgeslagen.

De ingestelde snelheid vervangt de streepjes en de instelling wordt bevestigd door het groene controlelampje 7 en het controlelampje 6.

Het rijden

Als een snelheid in het geheugen is vastgelegd en de regeling ingeschakeld is, kunt u uw voet van het gaspedaal nemen.

Let op: u moet de voeten dicht bij de pedalen te houden om te kunnen ingrijpen bij noodsituaties.

Veranderen van de ingestelde snelheid

U kunt de ingestelde snelheid veranderen door een aantal keren te drukken op:

- de schakelaar 1 (+) om de snelheid te verhogen;

- de schakelaar 2 (-) om de snelheid te verlagen;

De snelheidsregelaar heeft in geen enkel geval invloed op het remsysteem.

Sneller rijden dan de gekozen snelheid

U kunt de snelheid van de auto altijd verhogen door het gaspedaal in te drukken. Zo lang u te snel rijdt, knippert de ingestelde snelheid op het instrumentenpaneel om u te waarschuwen.

Laat daarna het gaspedaal los: na enkele seconden gaat uw auto automatisch weer met de oorspronkelijk ingestelde snelheid rijden.

Onmogelijkheid om de ingestelde snelheid vast te houden

Tijdens een steile afdaling kan de ingestelde snelheid niet worden aangehouden: in dat geval knippert de ingestelde snelheid op het instrumentenpaneel.

Onderbreken van de functie

De functie wordt uitgeschakeld als u drukt op:

- de knop 3 (0);

- het rempedaal;

- het koppelingspedaal of schakelen naar neutraal voor auto’s met een robotversnellingsbak.

In de drie gevallen blijft de ingestelde maximumsnelheid in het geheugen en het bericht “In geheugen” verschijnt op het instrumentenpaneel.

De stand-by stand wordt bevestigd door het doven van het groene controlelampje Ï.

Opnieuw inschakelen van de ingestelde snelheid

Als een snelheid in het geheugen is opgeslagen, kan deze in de juiste omstandigheden (verkeersdrukte, staat van het wegdek, weersomstandigheden, enz.) worden opgeroepen.

Druk op de schakelaar 4 (R) als de snelheid van de auto hoger is dan 30 km/u.

Bij het oproepen van de in het geheugen opgeslagen snelheid, wordt het inschakelen van de regelaar bevestigd door het oplichten van het controlelampje Ï.

N.B.: als de eerder opgeslagen snelheid veel hoger is dan de actuele snelheid, trekt de auto snel op naar deze hogere snelheid.

Als de snelheidsregelaar stand-by is, drukt u op de schakelaar 1 (+) om de functie weer te activeren met de huidige rijsnelheid. De opgeslagen snelheid wordt genegeerd.

Uitschakelen van de functie

De snelheidsregelaar wordt uitgeschakeld als u op de 5-schakelaar drukt. In dit geval is er geen snelheid meer in het geheugen.

Het doven van de lampjes en Ï op het instrumentenpaneel bevestigt dat de functie uitgeschakeld is.

Het onderbreken of uitschakelen van de cruise control brengt geen snelle snelheidsvermindering met zich mee: u moet remmen door het rempedaal in te trappen.