Terug naar de lijst

ASBAK, AANSTEKER, ACCESSOIREAANSLUITING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asbak 2

(afhankelijk van de auto)

De losse asbak past in de blikjeshouders.

Openen: trek het deksel omhoog.

Om hem te legen, trekt u aan het geheel. De asbak komt uit zijn houder.

Aansteker 1

(afhankelijk van de auto)

Contact aan, druk de aansteker 1 naar binnen, hij komt vanzelf met een klikje naar buiten zodra hij gloeit. Trek hem los. Plaats hem na gebruik in de houder zonder hem er helemaal in te drukken.

Accessoireaansluitingen 1

(afhankelijk van de auto)

Deze zijn bestemd voor de aansluiting van accessoires die door de technische dienst van het merk goedgekeurd zijn met een maximumvermogen van 120 watt (12 V).

Als uw auto geen aansteker en asbak heeft, kan uw merkdealer u deze leveren.

Accessoireaansluiting 3 (in de bagageruimte)

Sluit alleen accessoires aan met een vermogen van maximaal 120 watt (12 V).

Als verschillende accessoireaansluitingen tegelijk worden gebruikt, mag het totale vermogen van de aangesloten accessoires niet meer zijn dan 180 watt.

Risico van brand.