Terug naar de lijst

HOOFDSTEUNEN VOOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hoofdsteun hoger zetten

Trek de hoofdsteun tot de gewenste stand omhoog. Controleer de vergrendeling.

Hoofdsteun lager zetten

Druk op de knop 3 en schuif de hoofdsteun omlaag tot de gewenste stand is bereikt. Controleer de vergrendeling.

Helling afstellen

Afhankelijk van de uitvoering van de auto, beweegt u het deel A naar voren of naar achteren tot de gewenste stand is bereikt.

Afstellen van de zijbevestigingen B

Afhankelijk van de auto, kunt u de delen B onafhankelijk van elkaar afstellen tot het gewenste comfort bereikt is.

Hoofdsteun terugplaatsen

Controleer of de poten van de hoofdsteun 2 schoon zijn. De stang met de uitsparing moet in de koker 1 met de vergrendelingsknop 3 worden gestoken. Steek de poten van de hoofdsteun in de houders (kantel de rugleuning indien nodig naar achteren).

Druk op de knop 3 en schuif de hoofdsteun naar binnen tot hij blokkeert en stel deze vervolgens op de gewenste hoogte af. Controleer de vergrendeling van elke poot 2 in de rugleuning.

Hoofdsteun verwijderen

Zet de hoofdsteun in de hoogste stand (zet de rugleuning indien nodig schuin naar achteren). Druk op de knop 3 en trek de hoofdsteun omhoog tot hij vrijkomt.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan, dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. Hij geeft een maximale beveiliging als de bovenkant van de hoofdsteun op gelijke hoogte is met de kruin en de afstand tussen het achterhoofd en de hoofdsteun bij A zo klein mogelijk is.