Terug naar de lijst

FUNCTIE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dit systeem zorgt voor een lager brandstofverbruik en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de auto begint te rijden.

Tijdens het rijden zet het systeem de motor af (op stand-by) wanneer de auto stilstaat (file, voor een stoplicht enz.).

Omstandigheden waarbij de motor op stand-by wordt gezet

De auto heeft na de laatste stilstand gereden.

Voor een automatische versnellingsbak:

- de versnellingsbak staat in stand D, M of N;

en

- het rempedaal wordt (voldoende hard) ingedrukt;

en

- het gaspedaal wordt niet ingedrukt;

en

- de snelheid is nul gedurende ongeveer 1 seconde

De motor blijft op stand-by staan bij inschakelen van stand P, of bij inschakelen van stand N terwijl de parkeerrem is aangetrokken en het rempedaal wordt losgelaten.

Voor een handgeschakelde versnellingsbak:

- De versnellingshendel staat in de neutrale stand (neutraal);

en

- het koppelingspedaal wordt losgelaten Als het controlelampje knippert, is het koppelingspedaal niet voldoende losgelaten;

en

- de auto rijdt met een snelheid die lager is dan ongeveer 3 km/u.

Voor alle auto’s:

Het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat branden om u te waarschuwen dat de motor op stand-by staat.

De uitrustingen van de auto blijven in werking terwijl de motor stilstaat.

Als de motor afslaat terwijl het systeem in werking is, start de motor weer als u het koppelingspedaal iets indrukt.

Voordat u uit de auto stapt, moet u het contact uitzetten (raadpleeg de paragraaf “Starten, stoppen van de motor”).

Rijd niet met de auto wanneer de motor op stand-by staat (het waarschuwingslampje wordt op het instrumentenpaneel weergegeven).

Wanneer de motor op stand-by wordt gezet, wordt de automatische parkeerrem (afhankelijk van de auto) niet automatisch vastgezet.

Wanneer de motor op stand-by staat, werkt de rembekrachtiging niet.

Stand-by van de motor voorkomen

In bepaalde omstandigheden, zoals op een kruispunt, is het mogelijk om bij geactiveerd systeem de motor draaiende te houden om snel te kunnen starten.

Automatische transmissie:

Laat de auto stilstaan door zachtjes op het rempedaal te drukken.

Handgeschakelde versnellingsbak:

Houd het koppelingspedaal ingedrukt.

Stand-by uitschakelen

Voor een automatische versnellingsbak:

- het rempedaal is niet ingedrukt en stand D of M is ingeschakeld, of

- het rempedaal wordt losgelaten, de stand N is ingeschakeld en de parkeerrem is vrijgezet; of

- het rempedaal wordt opnieuw ingedrukt, de stand P is ingeschakeld of de stand N is ingeschakeld terwijl de parkeerrem is vastgezet; of

- stand R is ingeschakeld of,

- het gaspedaal wordt ingedrukt; of,

- bij handbediening wordt de versnellingshendel verplaatst naar + of -..

Voor een handgeschakelde versnellingsbak:

- de versnellingsbak staat in neutraal en het koppelingspedaal wordt lichtjes ingedrukt

Bijzonderheid: afhankelijk van de auto, brandt het controlelampje Ä gedurende enkele seconden op het instrumentenpaneel als u het contact uitzet wanneer de motor op stand-by staat.

Voordat brandstof wordt getankt, moet de motor worden afgezet (en niet op stand-by worden gezet): u moet de motor afzetten (raadpleeg de paragraaf “Starten, stoppen van de motor”).

Omstandigheden waarbij de motor niet op stand-by wordt gezet

Onder bepaalde omstandigheden kan het systeem de motor niet op stand-by zetten. Dit is het geval als:

voor auto’s met een RENAULT -kaart:

- het bestuurdersportier is niet gesloten;

- de autogordel van de bestuurder is niet vastgemaakt;

voor alle auto’s:

- de achteruitversnelling is ingeschakeld;

- de motorkap niet is vergrendeld;

- de buitentemperatuur is te hoog of te laag;

- de accu onvoldoende geladen is;

- de modus “4WD Lock” is ingeschakeld, indien de auto daarmee is uitgerust (raadpleeg de paragraaf “Transmissie: 4-wielaandrijving (4WD)” in hoofdstuk 2);

- het verschil tussen de temperatuur in de auto en de ingestelde temperatuur van de klimaatregeling is te groot;

- de parkeerhulp is ingeschakeld;

- de helling bedraagt meer dan ongeveer 12% voor voertuigen die zijn uitgerust met een automatische versnellingsbak

- de functie “helder zicht” is ingeschakeld (raadpleeg de paragraaf “thermostatische airconditioning” in hoofdstuk 3);

- de motortemperatuur is te hoog of te laag;

- de luchtzuiveringscyclus wordt vernieuwd;

of

-...

Het waarschuwingslampje verschijnt op het instrumentenpaneel en geeft aan dat de motor niet in stand-by kan gaan.

Schakel altijd de functie Stop and Start uit voordat u werkzaamheden in de motorruimte uitvoert.

Bijzonderheden van de auto’s met een RENAULT-card

Als de bestuurder, terwijl de motor is afgezet (verkeersopstopping, stilstaan voor een stoplicht enz.), zijn gordel losmaakt en het bestuurdersportier opent, of uit zijn stoel komt, wordt het contact verbroken.

De automatische parkeerrem zet zich dan automatisch vast.

Om weer weg te rijden en het Stop and Start-systeem weer in te schakelen, start u de motor (raadpleeg de paragraaf “Starten, stoppen van de motor” in hoofdstuk 2).

Speciale situaties bij auto’s met een sleutel

Met de motor op stand-by (verkeersopstopping, stilstaan voor een stoplicht enz.), als u uit de auto stapt, klinkt een geluidssignaal om u te waarschuwen dat de motor op stand-by staat en niet is uitgezet.

Een motor die stand-by staat kan weer starten, zelfs als de bestuurder is uitgestapt. Controleer de veiligheid voordat u uitstapt.

Bijzonderheid van het automatisch weer starten van de motor

Onder bepaalde omstandigheden kan de motor vanzelf weer starten om uw veiligheid en uw comfort te waarborgen.

Dat kan zich met name voordoen wanneer:

- de buitentemperatuur is te hoog of te laag;

- de functie “helder zicht” is ingeschakeld (raadpleeg de paragraaf “thermostatische airconditioning” in hoofdstuk 3);

- de accu onvoldoende geladen is;

- de rijsnelheid van de auto hoger is dan 5 km/u (bij afdalen);

- het rempedaal herhaaldelijk wordt ingedrukt of er vaak wordt geremd;

-...

Speciale voorziening van auto’s met een sleutel: in sommige omstandigheden wordt het automatisch opnieuw starten van de motor verhinderd als een voorportier is geopend.

Inschakelen, uitschakelen van de functie

Druk op de schakelaar 1 om de functie uit te schakelen. De boodschap “Stop & Start uitgeschakeld” verschijnt op het instrumentenpaneel en het controlelampje 2 in de schakelaar licht op.

Met nog een keer indrukken schakelt het systeem weer in. De boodschap “Stop & Start actief” verschijnt op het instrumentenpaneel en het controlelampje 2 in de schakelaar 1 dooft.

Het systeem wordt automatisch weer ingeschakeld bij elke start van de auto (raadpleeg de paragraaf “Starten, stoppen van de motor” in hoofdstuk 2).

Storingen

Wanneer de boodschap “Stop & Start controleren” op het instrumentenpaneel verschijnt en tegelijkertijd het controlelampje 2 in de schakelaar 1 oplicht, wordt het systeem uitgeschakeld.

Raadpleeg een merkdealer.

Bijzonderheid: als de motor op stand-by staat en op de schakelaar 1 wordt gedrukt, wordt de motor automatisch opnieuw gestart.

Voordat u uit de auto stapt, moet u het contact uitzetten (zie “Starten, stoppen van de motor” in hoofdstuk 2).