Terug naar de lijst

RIJSTROOKASSISTENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Met behulp van de informatie van de camera 1 wordt een corrigerende actie uitgevoerd op het stuursysteem van de auto als een doorgetrokken of onderbroken streep wordt overschreden zonder dat de richtingaanwijzers worden ingeschakeld.

Opmerking: zorg ervoor dat de voorruit niet is bedekt (door vuil, modder, damp enzovoort).

U kunt op elk moment de controle over de auto weer overnemen door aan het stuurwiel te draaien.

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden. Deze functie kan in geen geval de waakzaamheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder vervangen; deze moet altijd de controle over zijn auto behouden.

Inschakelen/uitschakelen

Als u de functie wilt activeren, drukt u zo vaak als nodig op de schakelaar 2 om “Rijstrookassistent” op het instrumentenpaneel te selecteren.

Het bericht “Lane Keeping geactiveerd” en het waarschuwingslampje “” verschijnen op het instrumentenpaneel.

Wanneer Rijstrookassistent is geactiveerd, is de functie “Waarschuwing bij verlaten van rijstrook” automatisch geactiveerd. WAARSCHUWING BIJ VERLATEN VAN RIJSTROOK.

Als u de functie wilt uitschakelen, drukt u zo vaak als nodig op de schakelaar 2 om “Lane Keeping gedeactiveerd” op het instrumentenpaneel te selecteren.

Het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat uit..

Opmerking: Als u de functie “Rijstrookassistent” uitschakelt, wordt ook de functie “Waarschuwen bij verlaten van rijstrook” uitgeschakeld.

Telkens wanneer de auto wordt gestart, blijft de functie in de modus die is opgeslagen toen de motor voor het laatst werd uitgeschakeld.

Werking

Wanneer de functie is geactiveerd, worden het waarschuwingslampje en de linker- en rechterstreep 3 op het instrumentenpaneel grijs weergegeven.

De functie is ingesteld om te werken als de rijsnelheid hoger is dan 70 km/h en als het controlelampje en de 3 correctie-indicatoren wit gekleurd zijn.

De functie wordt geactiveerd alsde auto een streep overschrijdt zonder dat de richtingaanwijzers zijn aangezet.

In deze gevallen:

- activeert de functie een actie op de stuurinrichting van de auto om de verplaatsingsrichting van de auto te corrigeren;

- het waarschuwingslampje en het lampje 3 aan de kant van de overschreden streep gaat geel branden op het instrumentenpaneel.

Opmerking: bochten kunnen enigszins worden afgesneden zonder dat de functie wordt geactiveerd.

Als de corrigerende actie op de stuurinrichting onvoldoende is, gaan het waarschuwingslampje en de indicator 3 aan de kant van de overschreden streep rood branden op het instrumentenpaneel en is een trilling in het stuurwiel voelbaar.

Bijzondere gevallen

Bij het gebruik van de functie:

- Als het systeem geen actie van de bestuurder op het stuurwiel detecteert, verschijnt het gele controlelampje op het instrumentenpaneel, met het bericht Handen aan het stuur houden. Ook hoort u een geluidssignaal:

- Als de corrigerende actie op het stuursysteem te lang actief blijft, klinkt er een geluidssignaal en knippert het lampje 3 naast de betreffende streep, totdat de bestuurder de controle overneemt.

U kunt de correctie van de verplaatsingsrichting op elk moment onderbreken door het stuurwiel te bewegen.

Tijdelijk niet beschikbaar

- de streep wordt zeer snel overschreden;

- er wordt continu over een streep gereden;

- ongeveer vier seconden na het wisselen van baan;

- scherpe bochten;

- slecht zicht;

- richtingaanwijzer inschakelen;

- sterke acceleratie;

- noodstop;

- rijstrookbreedte wijzigen;

- actief noodremsysteem bedienen;

-...

Als de functie niet beschikbaar is, worden het waarschuwingslampje en de waarschuwingslampjes correctie links/rechts 3 op het instrumentenpaneel grijs weergegeven.

Omstandigheden waarin het systeem niet wordt ingeschakeld

Het systeem kan niet worden ingeschakeld wanneer:

- de achteruitversnelling is ingeschakeld;

- het gezichtsveld van de camera is belemmerd;

- het controlelampje û wordt weergegeven.

Het waarschuwingslampje en de waarschuwingslampjes linker-/rechterstreep worden op het instrumentenpaneel grijs weergegeven.

Als de auto is uitgerust met een trekhaak die door het systeem wordt herkend, verschijnt het bericht “Aanhanger: zijradars OFF” om te melden dat de rijstrookassistent niet actief is.

Afstellen

Auto’s uitgerust met een multimediascherm.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem om de functie-instellingen van het multimediascherm 4 te bekijken:

- “TRILLEN”: pas trilling van het stuurwiel aan voor de functie “Waarschuwing bij verlaten rijstrook”;

- “Waarschuwing”: gevoeligheidsniveau van de streepdetectie aanpassen. Selecteer hiervoor:

- “Op zijn laatst”: streep gedetecteerd bij overschrijding;

- “Standaard”: streep gedetecteerd bij naderen;

- “Op zijn snelst” streep in de buurt gedetecteerd.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.

Afstellingen (vervolg)

Auto’s zonder een multimediascherm

- Zet de auto stil en druk zo vaak als nodig op de schakelaar 5 om het tabblad Voertuig weer te geven.

- Druk herhaaldelijk op 6 of 7 om het menu “Instellingen” weer te geven. Druk op de schakelaar 8 OK;

- Druk herhaaldelijk op 6 of 7 om het menu “RIJHULPSYSTEMEN” weer te geven. Druk op de schakelaar 8 OK;

- doorloop achter elkaar en druk op 6 of 7 om naar het menu “Gevoeligheid bij verlaten van rijstrook” te gaan. Druk op de schakelaar 8 OK ;

- doorloop achter elkaar en druk op 6 of 7 om de instelling aan te passen. Druk op de schakelaar 8 OK.

storingen

Als het systeem een storing signaleert, gaat het controlelampje © branden, met de melding “Controleer camera voor”.

Ga naar een merkdealer.

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden. Deze functie kan in geen geval de waakzaamheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder vervangen; deze moet altijd de controle over zijn auto behouden.

Werkzaamheden/reparaties van het systeem

- Bij een botsing kan de uitlijning van de camera worden gewijzigd, wat gevolgen kan hebben voor de correcte werking. Schakel de functie uit en neem contact op met een merkdealer.

- Alle werkzaamheden in de buurt van de camera (reparaties, vervangingen, aanpassingen aan de voorruit) moeten worden uitgevoerd door een vakman.

Enkel een merkdealer mag aan het systeem werken.

Storingen van het systeem

Bepaalde omstandigheden kunnen het systeem storen of de correcte werking ervan verhinderen, zoals:

- bedekte voorruit (vuil, ijs, sneeuw, condensatie enzovoort).

- een complexe omgeving (tunnel enzovoort);

- slechte weersomstandigheden (sneeuw, zware regen, hagel, ijzel, enz.).

- slecht zicht (nacht, mist enzovoort);

- de wegmarkeringen zijn onregelmatig of moeilijk te onderscheiden (bijv. gedeeltelijk gewist, grote onderlinge afstand, vervormd wegdek);

- verblinding (felle zon, lichten van tegemoetkomende auto’s enzovoort);

- de weg is smal, bochtig of golvend (scherpe bochten enzovoort);

- u rijdt dicht achter een andere auto op dezelfde rijstrook.

In dit geval reageert de “Rijstrookassistent” mogelijk onjuist of helemaal niet.

Risico van ongewenste, onjuiste correctie of geen correctie van de verplaatsingsrichting.

Uitschakelen van de functie

Schakel de functie uit in deze gevallen:

- het gebied van de camera is beschadigd (aan de kant van de voorruit of de binnenspiegel);

- de weg is glad (sneeuw, ijzel, aquaplaning, kiezelsteentjes enz.);

- de voorruit is gebarsten of vervormd (voer geen reparaties uit aan dit gedeelte van de voorruit; laat deze vervangen door een merkdealer);

- de auto is uitgerust met een trekhaak die niet door het systeem wordt herkend;

- de auto rijdt een gebied binnen met verschillende wegmarkeringen (zoals bij wegwerkzaamheden enz.).