VERSNELLINGSHENDEL, HANDREM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Handrem

Vrijzetten

Trek de handgreep 2 iets omhoog waarna u de knop 1 indrukt en de handgreep omlaag duwt.

Het waarschuwingslampje } op het instrumentenpaneel gaat uit.

Indien u de handgreep niet voldoende terug duwt, blijft op het instrumentenpaneel een rood waarschuwingslampje branden.

Vastzetten

Trek de handgreep 2 omhoog. Controleer of de auto blijft stilstaan. Het controlelampje } op het instrumentenpaneel licht op.

Tijdens het rijden moet de handrem helemaal vrij gezet zijn (rood waarschuwingslampje uit), risico van oververhitting of beschadiging.

Bij een stilstaand voertuig kan het nodig zijn de handrem minstens twee extra tanden vaster te zetten en de versnellingshefboom in stand P te zetten.

De auto kan alleen gestart worden als het laadsnoer losgekoppeld is.

Bij het manoeuvreren kan de auto aan de onderkant ergens tegenaan rijden (bijvoorbeeld: contact met een paaltje, een trottoir of ander stadsmeubilair) waardoor schade kan ontstaan aan de auto (bijvoorbeeld: vervorming van een as), het elektrische circuit of de tractiebatterij.

Raak de onderdelen van het circuit of eventuele lekken of vloeistoffen niet aan.

Om ieder risico van een ongeluk te voorkomen, moet u uw auto door een merkdealer laten controleren.

Risico van ernstig letstel of mogelijk dodelijke elektrische schok.