Terug naar de lijst

STOELEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Zitplaatsen”

Selecteer in het hoofdmenu “Instellingen” > “Zitplaatsen” om toegang te krijgen tot de functies en instellingen van uw voertuigstoelen:

- “Position”;

- “Massage”;

- “One-touch Modulariteit”.

“Position”

Druk op het tabblad “Position” op ON of OFF om de instellingen te activeren of deactiveren:

- “Visuele feedback”;

- “Gemakkelijke instap bestuurder”;

- “Gemakkelijke instap passagier”;

- “Bediening passagiersstoel door bestuurder”.

“Visuele feedback”

Als deze functie ingeschakeld is, verschijnt er een subvenster instellingen op het scherm wanneer de bestuurder of de passagier de stand van zijn stoel afstelt.

“Gemakkelijke instap bestuurder/Gemakkelijke instap passagier”

Wanneer deze functies geactiveerd zijn, gaat de stoel automatisch achteruit als de bestuurder en/of de passagier uitstapt/-pen en gaat hij weer terug in de oorspronkelijke stand wanneer de bestuurder en/of de passagier weer instapt/-pen.

“Bediening passagiersstoel door bestuurder”

Als deze functie is geactiveerd, kan de bestuurder de passagiersstoel afstellen met de schakelaars op de zijkant van de bestuurdersstoel. Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.

“Opslaan”

Met deze functie kunt u de positie van de voorstoelen opslaan.

- Stel de stoelpositie af met behulp van de schakelaars op de stoel.

- Druk op de stoelschakelaar om het menu “Zitplaatsen” te openen op het multimediascherm.

- sla de huidige positie op.

Opmerking: de stand van de buitenspiegels wordt samen met de stand van de stoelen (afhankelijk van de auto) opgeslagen.

Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.

Oproepen van een geheugenpositie

Druk als de auto stilstaat op “Terugbellen” om de opgeslagen stand op te roepen. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Druk op “Ja” om de opgeslagen stand op te roepen.

“Resetten”

U kunt uw selectie opnieuw instellen in het submenu.

“Massage”

Op de tabbladen “Bestuurder” of “Passagier” kunt u kiezen uit een lijst met massageprogramma’s:

- “Versterking”;

- “Relax”;

- “Onderrug”.

Druk op + of - om de “Intensiteit” en de snelheid van het bericht te regelen.

Opmerking: de massage-instellingen van de passagiersstoel kunnen niet worden opgeslagen.

“Resetten”

U kunt uw selectie opnieuw instellen in het submenu.

“One-Touch modulariteit”

U kunt de achterbank neerklappen via het tabblad One-touch.

Opmerking: het aantal zitplaatsen kan variëren.

Druk op de toetsen die horen bij de stoelen die u wilt neerklappen en druk daarna op “Zitpl. omklap”. Bevestig met een druk op “Ja”.

Druk op “Alle” en vervolgens op “Zitpl. omklap” om alle stoelen neer te klappen.

De functie “One-Touch modulariteit” is alleen beschikbaar bij stilstaande auto.

Zorg dat de ankerpunten niet zijn geblokkeerd (arm of been, dier, steentjes, kleding, speelgoed, enz.) terwijl de achterstoelen worden verplaatst.