Terug naar de lijst

SERVICES ACTIVEREN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Services inschakelen

Voordat de verbonden services van uw auto kunnen werken (real-time verkeersinfo, online POI zoeken, afstandsbediening van de auto vanaf uw smartphone, enz.), moet u de services eerst activeren.

Nadat u de services hebt geactiveerd, kunnen het systeem en de kaarten ook automatisch worden bijgewerkt. Raadpleeg het hoofdstuk “Systeem en kaarten bijwerken”.

Opmerking: Gedurende een bepaalde tijd na aflevering van uw auto kunt u de services zonder kosten gebruiken.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.

Als de verbonden services nog niet zijn geactiveerd, stelt het multimediasysteem voor om het activeringsverzoek naar de server te sturen door op “Verbinding” te drukken en het verzoek te bevestigen door op “Activeren” 2 te drukken.

Druk voor meer informatie op de knop “Details” 1.

Opmerking: aangezien de services maar één keer hoeven te worden geactiveerd, werkt de knop “Verbinding” niet gedurende de tijd die nodig is om de services te activeren, die maximaal 72 uur kan duren.

Gegevens verzamelen

Voor de werking van de services moet uw auto gegevens over de autopositie en de werkingsstatus verzamelen.

Deze gegevens kunnen worden gedeeld met onze partners en leveranciers.

Deze gegevens zijn persoonlijk.

Het multimediasysteem stelt voor dat u verzamelen van gegevens activeert. Druk op “Ja” 4 om verzamelen van gegevens te activeren of op “Nee” 3 om te deactiveren.

Zodra uw verzoek om activeren van de service is gevalideerd, wordt u bij het starten van het multimediasysteem gevraagd om het verzamelen van gegevens te activeren of te deactiveren.

Selecteer “ON” om het verzamelen van gegevens te activeren of “OFF” om het te deactiveren en druk daarna op “OK” om te bevestigen.

Verzamelen van gegevens tijdelijk stopzetten

Het verzamelen van autogegevens kan tijdelijk worden stopgezet.

Zet hiervoor bij het starten van de auto het verzamelen van gegevens op “OFF”.

U kunt het verzamelen van gegevens op elk moment opschorten vanuit het menu “Instellingen”, tabblad “Systeem”, menu “Apparaatbeheer”, tabblad “Data” of door op het pictogram ontvangstniveau 5 te drukken om direct naar het menu “Data” te gaan.

Voor meer informatie over het pictogram ontvangststatus 5, zie het hoofdstuk “Systeeminstellingen”.

De services worden uitgeschakeld, behalve de verplichte veiligheidsfuncties met betrekking tot de automatische noodoproep na een ongeluk.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.

Gegevensbescherming

Uw gegevens worden verzameld via uw auto. De gegevens worden verwerkt door de fabrikant, door leden van zijn netwerk en andere entiteiten van de Renault groep, waarvan de details op de website van de fabrikant staan in overeenstemming met de huidige regelgeving.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor:

- eerste interacties beheren;

- de zakelijke relatie beheren;

- de services beheren die worden geleverd door de verbonden auto van de klant en de apps aan boord;

- onderzoeken en analyses uitvoeren;

- marketingactiviteiten van de Renault groep beheren.

De klant heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met name als deze worden gebruikt voor mogelijke verkoop of profilering.

Krachtens de toepasselijke regelgeving heeft de klant recht op rechten op zijn persoonsgegevens: inclusief het recht op inzage, correctie en verwijdering (vergeten) van zijn gegevens.

Voor meer informatie over de voorwaarden voor gegevensverwerking en procedures voor het aanspraak maken op rechten van de klant raadpleegt u het privacybeleid van Renault op de site van de fabrikant of vraagt u een gedrukte papieren versie aan.

Einde van de services

De services worden gedurende een beperkte periode geactiveerd. Als deze periode verstreken is, werken de services niet meer. Raadpleeg de paragraaf “Aankoop en vernieuwing van services” om de services opnieuw te activeren.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.