Terug naar de lijst

SERVICES ACTIVEREN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Services inschakelen

Voordat de verbonden services van uw auto kunnen werken (real-time verkeersinfo, online POI zoeken, afstandsbediening van de auto vanaf uw smartphone, enz.), moet u de services eerst activeren.

Nadat de services zijn geactiveerd, kunnen het systeem en de kaarten ook op afstand worden bijgewerkt. Raadpleeg het hoofdstuk “Systeem en kaarten bijwerken”.

Opmerking: Gedurende een bepaalde tijd na aflevering van uw auto kunt u de services zonder kosten gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie een merkdealer.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.

Als de verbonden services nog niet zijn geactiveerd, stelt het multimediasysteem voor om het activeringsverzoek naar de server te sturen door op “Verbinding” te drukken en het verzoek te bevestigen door op “Activeren” 2 te drukken.

Druk voor meer informatie op de knop “Details” 1.

Opmerking: aangezien de services maar één keer hoeven te worden geactiveerd, werkt de knop “Verbinding” niet gedurende de tijd die nodig is om de services te activeren; dit kan maximaal 72 uur duren.

Gegevens verzamelen

Voor de werking van de services moet uw auto gegevens over de autopositie en de werkingsstatus verzamelen.

Deze gegevens kunnen worden gedeeld met onze partners en leveranciers.

Deze gegevens zijn persoonlijk.

Het multimediasysteem stelt voor dat u verzamelen van gegevens activeert. Druk op “Ja” 4 om verzamelen van gegevens te activeren of op “Nee” 3 om te deactiveren.

Zodra uw verzoek om activeren van de service is gevalideerd, wordt u bij het starten van het multimediasysteem gevraagd om het verzamelen van gegevens te activeren of te deactiveren.

Selecteer “ON” om het verzamelen van gegevens te activeren of “OFF” om het te deactiveren en druk daarna op “OK” om te bevestigen.

Verzamelen van gegevens tijdelijk stopzetten

Het verzamelen van autogegevens kan tijdelijk worden stopgezet.

Zet hiervoor bij het starten van de auto het verzamelen van gegevens op “OFF”.

U kunt het verzamelen van gegevens op elk moment opschorten vanuit het menu “Instellingen”, tabblad “Systeem”, menu “Apparaatbeheer”, tabblad “Data” of door op het pictogram ontvangstniveau 5 te drukken om direct naar het menu “Data” te gaan.

Voor meer informatie over het pictogram ontvangststatus 5, zie het hoofdstuk “Systeeminstellingen”.

De services worden uitgeschakeld, behalve de verplichte veiligheidsfuncties met betrekking tot de automatische noodoproep na een ongeluk.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.

Gegevensbescherming

Gegevens van uw voertuig worden verwerkt door de fabrikant, erkende distributeurs en andere entiteiten in de fabrieksgroep. De gegevens van de fabrikant zijn beschikbaar op hun website en op de laatste pagina van de gebruikershandleiding van het voertuig.

In overeenstemming met de regelgeving die op u van toepassing is, met name als u zich in Europa bevindt, kunt u op verzoek:

- de gegevens die de fabrikant over u bewaart, opvragen en controleren;

- eventuele onjuiste gegevens corrigeren;

- gegevens over u verwijderen;

- een kopie van uw gegevens maken om deze elders te hergebruiken;

- het gebruik van uw gegevens op elk moment verbieden;

- het gebruik van uw gegevens blokkeren.

De klant heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met name als deze worden gebruikt voor mogelijke verkoop of profilering.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Ongeacht of u besluit om het delen op te schorten, worden de gegevens over het voertuiggebruik doorgestuurd naar de fabrikant en de betrokken partners/dochterondernemingen voor de volgende doeleinden:

- om de bediening en het onderhoud van het voertuig mogelijk te maken;

- de levenscyclus van uw voertuig verbeteren.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, maar voor de voortdurende verbetering van de voertuigen van de fabrikant en om problemen te voorkomen die de dagelijkse werking kunnen belemmeren.

Zie voor meer informatie het privacybeleid op de website van de fabrikant, waarvan u het adres vindt in de gebruikershandleiding van het voertuig.

Einde van de services

De services worden gedurende een beperkte periode geactiveerd. Als deze periode verstreken is, werken de services niet meer. Raadpleeg de paragraaf “Aankoop en vernieuwing van services” om de services opnieuw te activeren.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in totale veiligheid.

SERVICES ACTIVEREN

Hoewel deze video niet gemaakt is over jouw auto, is het in beginsel hetzelfde