Terug naar de lijst

PARKEERHULP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Parkeerhulp”

Druk in het hoofdmenu op “Instellingen” en daarna op de tab “Voertuig”. Dit menu bevat de instellingen voor de parkeerhulp. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Parkeerhulp" in de gebruikershandleiding van uw auto.

Scherm “Parkeerhulp”

1 “Weergavemodus”:

2 “Geluid”;

3 “Camera”;

4 “Obstakeldetectie achterkant”;

5 “Uitparkeerwaarschuwing”;

6 “Submenu”;

7 “Terug naar vorig menu”;

8 “Obstakeldetectie zijkant”;

9 “Obstakeldetectie voorkant”;

10 “Parkeerhulp”.

Submenu

Via submenu 5 kunt u de standaardinstellingen van elk menu resetten en het instructieboekje van het multimediasysteem openen.

Als u een weergavemodus 1 selecteert, kunt u kiezen tussen een interactieve modus 11 of een lijstmodus 12 om de beschikbare parkeersensoren te zien.

Selecteer de knop bij de optie die u wilt in- of uitschakelen.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Obstakeldetectie

Druk op “ON” of “OFF” om de Parkeerhulp in of uit te schakelen:

- achterkant 4;

- zijkant 8;

- voorkant 9.

“Geluid”

Druk op “ON” of “OFF” om de geluidssignalen van de Parkeerhulp in of uit te schakelen.

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

- “Geluidstype”: Selecteer een van de geluidssignaalopties;

- “Volume”: Regel het volume van de obstakeldetectie door op “+” of “-” te drukken.

Uitparkeerwaarschuwing 5

De uitparkeerwaarschuwing 5 detecteert obstakels die uw auto van achteren naderen.

Deze werkt wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld en de auto stilstaat of langzaam rijdt.

U wordt gewaarschuwd voor naderende obstakels door een ononderbroken geluidssignaal, visuele feedback 13 op het multimediascherm en een lichtsignaal in de achteruitkijkspiegel.

Opmerking: Stilstaande obstakels worden niet gedetecteerd.

“Parkeerhulp” 10

Kies een van de volgende opties om een standaardmanoeuvre te selecteren:

- Parallel 14

- Dwars op de rijrichting 15

- Schuin 16

Raadpleeg voor meer informatie over de “Parkeerhulp”-functie het hoofdstuk over de parkeerhulp in de handleiding van uw auto.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.