Terug naar de lijst

OP AFSTAND STARTEN VAN DE MOTOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

presentatie

Als de auto daarmee is uitgerust, gebruik deze functie dan om de motor op afstand te starten met uw smartphone om het interieur te verwarmen/ventileren en de motor voor te verwarmen.

Deze functie is beschikbaar via de “MY Renault”-applicatie die kan worden gedownload met behulp van uw smartphone, zodat u uw auto kunt gebruiken en toegang tot de informatie daarvan hebt.

Om deze applicatie te gebruiken, moet uw smartphone gekoppeld zijn aan uw multimediasysteem.

Ga voor meer informatie naar “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” en de “MY Renault”-hoofdstukken.

Eerste gebruik

Bij elk startverzoek op afstand moet u de PIN invoeren die u kreeg toen u uw MY Renault-account aanmaakte. Raadpleeg de hoofdstukken over MY Renault voor meer informatie.

Zodra de motor draait, geeft de applicatie de resterende tijd tot het einde van de procedure weer.

De motor draait gedurende 10 minuten.

Gebruiksomstandigheden

Het op afstand starten van de motor werkt indien:

- de versnellingshendel staat ingesteld op de neutrale stand bij auto’s met een handgeschakelde of robotversnellingsbak;

- de versnellingshendel staat in stand P bij auto's met een automatische versnellingsbak;

- de motorkap dicht is;

- het contact is uit en er zit geen kaart in de kaartlezer;

- alle opengaande delen (portieren en bagageruimte) zijn gesloten en vergrendeld wanneer u de auto verlaat.

- In extreme weersituaties werkt het starten op afstand door programmering mogelijk niet.

Als deze functie wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat stroomverbruikers (zoals de ruitenwissers, verlichting, radio, stoelverwarming, stuurwielverwarming enz.) zijn uitgeschakeld en dat alle accessoires zijn losgekoppeld voordat u de auto verlaat.

De PINcode wijzigen

Om uw PINcode te wijzigen, moet u de volgende stappen doorlopen:

- bij auto’s met een sleutel met afstandsbediening: steek de sleutel in het contactslot van de startmotor en draai de sleutel naar stand “ONˮ;

- bij auto’s uitgerust met een kaart: druk gedurende 2 seconden op de knop “Starten/stoppen” zonder de pedalen in te trappen.

Opmerking: het is niet nodig om de motor te starten om deze procedure uit te kunnen voeren.

- selecteer “PIN Code wijzigen” in de “MY Renault” applicatie;

- voer uw nieuwe PIN in;

- bij auto’s met sleutel met een sleutel met afstandsbediening: draai de sleutel in de stand “LOCKˮ;

- bij auto’s uitgerust met een kaart: druk gedurende 2 seconden op de knop “Starten/stoppen” zonder de pedalen in te trappen.

Voer in de 60 seconden volgend op het wijzigen van de PIN code (afhankelijk van de auto) de volgende handelingen uit:

- bij auto’s met een sleutel met afstandsbediening: steek de sleutel in het contactslot van de startmotor en draai de sleutel naar stand “ON”;

- bij auto’s uitgerust met een kaart: druk gedurende 2 seconden op de knop “Starten/stoppen” zonder de pedalen in te trappen.

Opmerking:

- raadpleeg voor meer informatie over de werking van de sleutel of de kaart hoofdstuk 1 van het instructieboekje van uw auto;

- iedere keer dat de PIN wordt aangepast, ontvangt u een e-mail.

- het is niet nodig om de motor te starten om deze procedure te kunnen uitvoeren.

Onjuiste PIN code ingevoerd

Na drie keer een verkeerde code invoeren:

- wordt starten op afstand geweigerd tot de auto is ontgrendeld met de kaart/afstandsbediening;

- stuurt het systeem een bericht naar uw smartphone om u te waarschuwen dat het starten op afstand is uitgeschakeld.

Opmerking: om starten op afstand opnieuw in te schakelen, moet u uw PINcode wijzigen.

Speciaal kenmerk van auto’s uitgerust met deze functie

Het is absoluut noodzakelijk dat er ten minste 10 minuten met de auto wordt gereden tussen elk gebruik van de functie. Risico op veroudering van de motorolie.

Gebruik de functie om de motor op afstand te starten of te programmeren niet als:

- de auto in een garage of in een afgesloten ruimte staat.

Risico op vergiftiging of verstikking door de uitstoot van uitlaatgassen.

- de auto is afgedekt met een beschermhoes.

Risico op brand.

- de motorkap geopend is of voordat de motorkap wordt geopend.

Risico op brandwonden of ernstige verwondingen.

Afhankelijk van het land kan het gebruik van de functie om de motor op afstand te starten of te programmeren verboden zijn door de geldende wetgeving en/of regelgeving.

Controleer voor het gebruik van deze functie de geldende wetgeving en/of regelgeving van het land.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat. Ze kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen, bijvoorbeeld door de motor te starten, systemen zoals de ruitbediening in te schakelen of de portieren te vergrendelen, enz. Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.