Terug naar de lijst

NAVIGATIE-INSTELLINGEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Instellingen”

Druk in het beginscherm op de kaart of druk in het hoofdmenu op “Navigatie”.

Druk op het navigatiemenu en vervolgens op “Instellingen”.

Route”

Op het tabblad “Route” 1 vindt u de volgende instellingen:

- “Routetype”;

- “Alternatieve route inschakelen”;

- “Omweg maken bij druk verkeer”;

- “Tolwegen toestaan”;

- “Snelwegen toestaan”;

- “Veerboten toestaan”;

- “Autotrein toestaan”;

- “Navigatie leren”;

- “Downloadbare bestemmingen” (bellen via uw telefoon)

- ‘Wegen met tijdbeperking gebruiken”;

- “Tolwegen toestaan”;

- “Te vermijden gebied”;

- “Onverharde weg toestaan”;

-...

“Routetype”

Deze instelling geeft u de mogelijkheid tot een “Snel-”, “Eco-” of een “Kort”-route.

“Alternatieve route inschakelen”

U kunt een alternatieve route toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Omweg instellen bij druk verkeer”

U kunt omleidingen instellen en daarbij kunt u kiezen uit “Atlijd”, “Vragen” of “Nooit”.

“Tolwegen toestaan”

Met deze instelling kunt u het gebruik van tolwegen regelen en kunt u Atlijd, Vragen of Nooit configureren.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

“Snelwegen toestaan”

Het gebruik van snelwegen op de route inschakelen/uitschakelen door op ON of OFF te drukken.

“Veerboten toestaan”

Het gebruik van veerdiensten op de route inschakelen/uitschakelen door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Autotrein toestaan”

Het gebruik van autotreinen op de route inschakelen/uitschakelen door op “ON” of “OFF” te drukken.

Navigatie leren

Gebruik deze programmeerfunctie voor de navigatie om de vertrouwelijkheidsparameters die zijn gekoppeld aan uw navigatiegegevens te programmeren.

Het multimediasysteem analyseert uw dagelijkse reizen en reistijden om een bestemming voor te stellen die u niet hoeft te configureren bij het starten van het multimediasysteem. Bijvoorbeeld, thuis, werk, enz.

U hebt toegang tot de volgende instellingen:

- Schakel leren van navigatie in door te drukken op “ON” of “OFF”;

- “Automatische suggestie voor begeleiding” door te drukken op “ON” of “OFF”;

- “Opgeslagen routes verwijderen”.

“Downloadbare bestemmingen”

Vanaf uw telefoon kunt u een reis plannen en deze delen met het multimediasysteem. Raadpleeg het hoofdstuk over MY Renault voor meer informatie over de speciale app.

Bij het starten van de auto informeert de multimediasystemen u over “U hebt een route op uw smartphone gepland”.

U hebt de keuze tussen:

- “Start”;

- “Opslaan onder favorieten”;

- “Negeren”.

Bestemming delen toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Wegen met tijdbeperking gebruiken”

Met deze optie kunt u het gebruik van wegen die in de tijd beperkt zijn, regelen en kunt u Atlijd, Indien op. of Nooit instellen.

Tolwegen toestaan

Schakel het gebruik van tolwegen op de route in/uit door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Te vermijden gebied”

Activeer/deactiveer het te vermijden gebied door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Onverharde weg toestaan”

Het gebruik van wegen die niet geschikt zijn voor auto’s op de route toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

Submenu

Via het submenu 2 kunt u de “Navigatie instellingen” wijzigen.

“Kaart”

Op het tabblad “Kaart” 3 vindt u de volgende instellingen:

- “Kaartthema”;

- “Tijdweergave”;

- “Verkeerssituaties weergeven”;

- “Verkeersbordherkenning”;

- “Autozoom”;

- “Mijn auto”;

- “Kruising weergeven”;

- “POI weergeven”;

- “Weer weergeven”;

- “Landinformatie”;

Kaartthema

Gebruik deze optie om de kaartkleuren voor “Auto”, “Dag” of “Nacht” in te stellen.

“Tijdweergave”

Gebruik deze optie om “Aankomsttijd bestemming” of “Tijd tot bestemming” weer te geven.

“Verkeerssituaties weergeven”

Verkeer weergeven toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

“Verkeersbordherkenning”

Dit menu verzorgt de volgende functies:

- “Verkeersbordherkenning”;

- “Snelheidswaarschuwing”;

- “Weergave gevarenzone”;

- “Waarschuwingsgeluid gevarenzone”.

Deze toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

Druk op de knop “Resetten” in het submenu 4 om alle instellingen “ON” te schakelen.

“Autozoom”

“Autozoom” toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

“Mijn auto”

U kunt de visuele weergave van de auto wijzigen door op de pijl links of pijl rechts te drukken 6 en het gewenste model selecteren.

Als u uw selectie wilt bevestigen, blijft u bij het gewenste model staan en drukt u op de knop pijl-terug 5.

“Kruising weergeven”

Overzicht van het knooppunt toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

“POI weergeven”

Activeer/deactiveer de weergave van nuttige plaatsen (NP) op de kaart:

- “Tankstation”;

- “Oplaadstation (voor elektrische en hybride voertuigen)”;

- “Parkeerterrein”;

- “Restaurant”;

- “Accommodatie”;

- “Reizen en een reis”;

- “Winkelen”;

- “Ziekenhuis”;

-...

U kunt de POI rechtstreeks op de kaart selecteren. Het multimediasysteem stelt meerdere mogelijkheden voor:

- “Start”;

- “Bellen”.

Zie voor meer informatie “Point of interest” in het hoofdstuk “Een bestemming invoeren”.

“Weer weergeven”

De weergave voor het weer toestaan/blokkeren door op “ON” of “OFF” te drukken.

Informatie over het land

Via de getoonde lijst met landen kunt u de geldende snelheidslimieten, rijrichting, snelheidseenheid enz. raadplegen.

Submenu

Via het submenu 4 kunt u “Navigatie instellingen” resetten.

Elektrische auto

Via de Z.E.-tab 7 kunt u de oplaadinstellingen en -waarschuwingen configureren.

Waarschuwing “accu zwak”

Waarschuwt u wanneer het oplaadniveau van de accu tot onder 20% daalt.

Assistentie oplaadstation

Hiermee kunt u zoeken naar oplaadstations als uw bestemming met het resterende oplaadniveau van de accu buiten bereik is.

“Laadtype”

Hiermee kunt u de oplaadstations selecteren die, afhankelijk van uw selectie, een oplaadmodus bieden die bij uw behoeften en deze op de kaart weergeven.

“Connectortype”

Hiermee kunt u de oplaadstations selecteren met een oplaadcontact dat bij uw auto past en deze op de kaart weergeven.

Submenu

Ga via het submenu 8 naar:

- Selecteer/deselecteer alles:

- “Laadtype”;

- “Connectortype”;

- Zie de informatie over de verschillende “Connectortype”.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Hybride auto

Vanuit het tabblad “Hybride” 8, kunt u de instellingen en waarschuwingen voor hybride voertuigen configureren:

“E-Nav”

Deze functie gebruikt de informatie van uw geplande route voor intelligent beheer van de elektrische energie van het hybride voertuig, door te anticiperen op hellingen en files. Ook het V.E.-rijden in stedelijke gebieden wordt geoptimaliseerd.

“Laadtype”

Hiermee kunt u de oplaadstations selecteren die, afhankelijk van uw selectie, een oplaadmodus bieden die bij uw behoeften en deze op de kaart weergeven.

“Connectortype”

Hiermee kunt u de oplaadstations selecteren met een oplaadcontact dat bij uw auto past en deze op de kaart weergeven.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Société-uitvoering

Op het tabblad “Beperkingen” 12 kunt u de instellingen en beperkingen met betrekking tot société uitvoeringen selecteren en configureren.

Keuze van autoconfiguratie” 9

Met deze functie kunt u de gewenste configuratie in de eerder opgeslagen lijst 10 selecteren.

In het submenu 11 kunt u configuraties toevoegen of verwijderen.

Autoconfiguratie”

Voeg een nieuwe configuratie toe of selecteer een eerder gemaakte configuratie in de lijst en voer vervolgens de informatie met betrekking tot de auto (inclusief aanhangwagen) in:

- afbeelding die het type auto weergeeft;

- configuratienaam;

- totale gewicht;

- totale hoogte;

- totale lengte;

- totale breedte;

- soorten vervoerde gevaarlijke goederen 13:

- explosieve of brandbare goederen;

- goederen die water kunnen vervuilen;

- gevaarlijke goederen.

- activeer/deactiveer de configuratie “Vrachtwagen” 14 door te drukken op “ONˮ of “OFFˮ Als de auto in deze categorie valt, controleert u de geldende wetgeving en/of voorschriften van het land.

Submenu

Via het submenu 15 kunt u de standaardinstellingen resetten.

DE NAVIGATIEFUNCTIE GEBRUIKEN

Hoewel deze video niet gemaakt is over uw auto, de beschreven beginsel is hetzelfde