Terug naar de lijst

MUZIEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Muziek”

Druk in het hoofdmenu op “Muziek”, druk vanuit andere menu’s op de snelkoppeling in de rubriek A.

Gebruik dit menu om muziek vanaf een externe bron beluisteren (USB, AUX enz.). Kies een invoerbron verbonden met het systeem uit de volgende lijst:

- “USB1” (USB-poort);

- “USB2” (USB-poort);

- “Bluetooth®”;

- “AUX” (Jack).

De muziekbronnen zoals hierboven beschreven kunnen afhankelijk van de apparatuur verschillen. Alleen de beschikbare bronnen worden weergegeven en kunnen worden geselecteerd op het multimediascherm.

Opmerking:

- het systeem herkent sommige formaten wellicht niet;

- de gebruikte USB-stick moet FAT32- of NTFS-geformatteerd zijn en moet een minimale capaciteit hebben van 8 GB en een maximale capaciteit van 64 GB.

Afspeelmodus

B Informatie over de audiotrack die op die moment is wordt afgespeeld (titel van het nummer, naam van de artiest, albumtitel en afbeelding van de hoes als geladen van de bron).

1 Sneltoets voor menu “Navigatie”

2 Sneltoets voor menu “Telefoon”

3 Naam van de bron die op dit moment wordt afgespeeld.

4 Snelkoppeling naar de afspeellijst gerangschikt op categorie.

5 De lengte van de huidige audiotrack

6 Toegang tot het submenu.

7 Herhalen van de track of afspeellijst aan/uit

8 De huidige afspeellijst bekijken;

9 Kort drukken: volgende audiotrack afspelen

Ingedrukt houden: snel vooruit.

10 Schuifbalk van huidige audiotrack

11 De audiotrack onderbreken/hervatten

12 Kort drukken: terug naar het begin van de huidige audio-track.

Nogmaals kort drukken (binnen drie seconden na de eerste keer kort drukken): de vorige audio-track afspelen.

Ingedrukt houden: snel achteruit.

13 In willekeurige volgorde afspelen van de audiotracks aan/uit

14 Afspeeltijd van huidige audiotrack

15 De audio-bronnen openen.

Vanaf het “Zoeken” menu hebt u toegang tot de afspeellijsten gerangschikt op categorie (“Afspeellijsten”, “Artiesten”, “Albums”, “Podcasts”).

Opmerking: u kunt enkel de beschikbare bronnen selecteren. Niet beschikbare bronnen verschijnen niet op het scherm.

U kunt het afspelen sorteren op categorie (“Afspeellijsten”, “Artiesten”, “Albums”, “Podcasts”, enz.).

Tijdens het beluisteren van een track kunt u:

- de huidige afspeellijst bekijken 8;

- Ga naar de volgende track door op de toets 9 te drukken, of houd deze ingedrukt om snel vooruit te spoelen door de huidige track.

- pauzeren door op 11 te drukken;

- Ga naar de vorige track door op de toets 12 te drukken, of houd deze ingedrukt om snel terug te spoelen door de huidige track.

- de schuifbalk 10 weergeven en deze gebruiken om de muziek te selecteren.

Opmerking: de weergave op het multimediascherm kan variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron.

U kunt wisselen van muziek met behulp van de knop op de bediening bij het stuurwiel.

Modus “Lijst”

Druk op de knop “Lijst” om naar de huidige afspeellijst te gaan.

Opmerking:

- het systeem speelt standaard alle tracks af;

- de hierboven beschreven afspeellijsten variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron en -inhoud.

Submenu 6

Druk in het submenu 6 op “Audio-instellingen” om naar de geluidsinstellingen (bas, balance, volume/snelheid enz.) te gaan.

Elke nieuw geplaatste USB-stick wordt geanalyseerd en het beeld wordt opgeslagen in het multimediasysteem. Afhankelijk van de capaciteit van de USB-stick kan het multimediascherm op stand-by worden gezet. Wacht enkele seconden. Gebruik alleen USB-sticks die voldoen aan de geldende nationale vereisten.

DE MUZIEKFUNCTIE GEBRUIKEN

Hoewel deze video niet gemaakt is over jouw auto, is het in beginsel hetzelfde