Terug naar de lijst

EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telefoonmenu

Druk vanuit het beginscherm op “Telefoon” of (als er al een telefoon is verbonden) druk op de snelkoppeling A als het menu “Telefoon” verschijnt. Met deze functie kunt u uw telefoon koppelen aan het multimediasysteem.

Opmerking: Als er geen telefoon met het multimediasysteem is verbonden, worden bepaalde menu's uitgeschakeld.

Door uw telefoon te koppelen krijgt het multimediasysteem toegang tot uw telefoonfuncties. Er worden geen kopieën van uw contacten of persoonlijke gegevens opgeslagen in het multimediasysteem.

Het multimediasysteem beheert geen telefoons met “dual SIM”. Stel uw telefoon zo in dat het multimediasysteem goed kan koppelen.

Koppelen, met scherm verbinden

1 Lijst met gekoppelde apparaten.

2 Spraakherkenning telefoon.

3 Inschakelen/uitschakelen van de Bluetooth®-verbinding.

4 Een nieuw apparaat toevoegen.

5 De hotspot-functie in- en uitschakelen

6 Inschakelen/uitschakelen van de “Muziek”-mediafunctie.

7 Inschakelen/uitschakelen van de “Telefoon”-mediafunctie.

8 Submenu.

9 Ga naar het menu “Data”

10 Naar het “Services”-menu gaan.

11 Toegang tot menu “WIFI” (beschikbaar afhankelijk van de uitrusting).

12 Naar het Bluetooth®-menu gaan.

13 Terug naar het vorige scherm.

Let op: de beschikbaarheid van de internetverbinding van de telefoon 5 hangt af van de uitrusting van de auto en kan alleen voor compatibele modellen worden ingeschakeld.

Op de site https://easyconnect.renault.com vindt u een lijst met compatibele telefoons.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Een telefoon koppelen

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem moet u uw Bluetooth® mobiele telefoon koppelen aan het multimediasysteem. Controleer of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon is ingeschakeld en stel de status in op "zichtbaar".

Raadpleeg voor meer informatie over het zichtbaar maken van uw telefoon het instructieboekje van uw telefoon.

Geef, naargelang van het model en als dit wordt gevraagd, de code Bluetooth® in op uw telefoon om deze te koppelen aan het multimediasysteem, of bevestig het koppelingsverzoek.

Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw contacten, oproeplogs en muziek toe te staan. Accepteer het delen als u deze gegevens op het multimediasysteem wilt bekijken.

Op de site https://easyconnect.renault.com vindt u een lijst met compatibele telefoons.

Vanaf het hoofdmenu van uw multimediasysteem:

- Druk op “Telefoon”. Op het scherm verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om een telefoon aan het systeem te koppelen.

- Druk op “OKˮ. Het multimediasysteem zoekt in de buurt naar zichtbare telefoons waarvan Bluetooth® is ingeschakeld;

- kies uw telefoon in de lijst.

Er verschijnt een bericht op het scherm van het multimediasysteem en op de telefoon, waarin u wordt gevraagd het koppelingsverzoek te accepteren via de verstrekte code.

Opmerking: om via het multimediasysteem toegang te krijgen tot de contacten en oproepinfo en SMS van uw telefoon, moet u synchronisatie toestaan.

- Selecteer de telefoonfuncties die u wilt koppelen;

- “Telefoon”-functie: toegang tot het telefoonboek, oproepen doen en ontvangen, toegang tot de oproepgeschiedenis enz.;

- “Muziek”-functie: toegang tot muziek;

- Hotspotfunctie: toegang tot het Internet via de telefoon.

- druk op “OK” om te bevestigen.

Opmerking: als het pictogram van de functie is gemarkeerd, is de functie ingeschakeld.

Uw telefoon is gekoppeld aan het multimediasysteem.

Als u de Hotspot-functie gebruikt, kan de vereiste overdracht van mobiele gegevens extra kosten met zich meebrengen die niet in uw telefoonabonnement zijn inbegrepen.

Een nieuwe telefoon koppelen

Nieuwe telefoon koppelen aan het multimediasysteem:

- Schakel de Bluetooth® verbinding op uw telefoon in en stel de status ervan in op "zichtbaar".

- kies in het hoofdmenu “Telefoon”, het submenu, “Lijst met BT-apparaten”, “Nieuw apparaat toevoegen”;

- selecteer de telefoonfuncties die u wilt aansluiten.

- druk op “OK” om te bevestigen.

Opmerking: als het pictogram van de functie is gemarkeerd, is de functie ingeschakeld.

Uw telefoon is gekoppeld aan het multimediasysteem.

U kunt tot zes telefoons tegelijk koppelen.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Een telefoon ontkoppelen

Ga als volgt te werk om een of meerdere telefoons van het multimediasysteem los te koppelen:

- selecteer in het hoofdmenu “Telefoonˮ en vervolgens in de submenu's “Lijst met BT-apparatenˮ en 8 de telefoon(s) die losgekoppeld moeten worden;

- selecteer in het hoofdmenu achtereenvolgens “Instellingenˮ, “Systeemˮ, “Apparaatbeheerˮ en vervolgen in het submenu 8 de telefoon(s) die losgekoppeld moeten worden.

Submenu 8

Ga via het submenu 8 naar:

- verwijder een of meer gekoppelde apparaten;

- Verwijder alle gekoppelde apparaten.

EEN ANDROID-SMARTPHONE KOPPELEN (VERBINDING MAKEN/VERBREKEN)

Hoewel deze video niet gemaakt is over jouw auto, is het in beginsel hetzelfde

EEN IPHONE KOPPELEN (VERBINDING MAKEN/VERBREKEN)

Hoewel deze video niet gemaakt is over jouw auto, is het in beginsel hetzelfde