Terug naar de lijst

VENTILATIEROOSTERS: luchtuitgangen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Centrale ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Verdraai de schuifregelaars 7 (voorbij het zware punt).

Omhoog: helemaal open.

Omlaag: dicht.

Richting

Beweeg de knoppen 8 in de gewenste stand.

Linker en rechter ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Open het ventilatierooster 9 door op het ventilatierooster (bij punt 10) te drukken tot de gewenste opening bereikt is.

Richting

Richt de luchtstroom door het ventilatierooster aan de zijkant 9 te draaien.

Gebruik, in geval van stankoverlast in de auto, alleen speciaal hiervoor bestemde middelen. Raadpleeg een merkdealer.

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.