Terug naar de lijst

HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ze bestaan uit:

- het ABS (antiblokkeersysteem van de wielen);

- het stabiliteitsprogramma ESC met onderstuurcontrole en tractiecontrole;

- de noodstopbekrachtiging met, afhankelijk van de auto, remanticipatie;

- van het regeneratief remsysteem.

Deze functies zijn extra hulpmiddelen in kritieke situaties waarbij het rijgedrag van de auto aangepast wordt.

Deze functies nemen niet de taak van de bestuurder over. De limieten van de auto kunnen niet overschreden worden en er is dan ook geen reden om harder te gaan rijden. Zij kunnen in geen geval de oplettendheid of de verantwoordelijkheid van de bestuurder overnemen (de bestuurder moet altijd alert zijn op plotselinge gebeurtenissen die zich tijdens het rijden kunnen voordoen).

ABS (antiblokkeersysteem van de wielen)

Bij krachtig remmen, voorkomt het ABS het blokkeren van de wielen, waardoor de remweg beheersbaar en de auto bestuurbaar blijft.

In deze situatie zijn uitwijkmanoeuvres tijdens het remmen mogelijk. Bovendien verbetert dit systeem de remweg, met name op een weg met weinig grip (natte weg, enz.).

U voelt het in werking komen van het systeem aan het trillen van het rempedaal. Het ABS kan echter nooit de natuurkundige eigenschappen van de grip tussen de banden en het wegdek verbeteren. Blijf altijd de gebruikelijke voorzichtigheid in acht houden (afstand bewaren enz.).

Storingen

- © en x branden op het instrumentenpaneel, naargelang de auto, in combinatie met de boodschappen “ControleerABS”, “Controleerremsysteem” en “ControleerESC”: de ABS, de ESC en de noodstopbekrachtiging zijn uitgeschakeld. Remmen blijft mogelijk;

- x, D, © en û branden op het instrumentenpaneel en de boodschap ”Storing remsysteem” wordt weergegeven: dit wijst op een storing in de remsystemen.

Raadpleeg in beide gevallen een merkdealer.

Bij krachtig remmen kunt u het rempedaal diep ingedrukt houden. Het is niet nodig “pompend” te remmen. Het ABS regelt de kracht in het remsysteem.

Het remsysteem werkt nog gedeeltelijk. Maar het is gevaarlijk om krachtig te remmen. U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen. Roep de hulp in van een merkdealer.

Elektronisch stabiliteitsprogramma ESC met onderstuurcontrole en tractiecontrole

Elektronisch stabiliteitsprogramma ESC

Dit systeem helpt u de controle over de auto te behouden in kritieke rijsituaties (uitwijken voor een obstakel, verlies van grip op de weg in een bocht enz.).

De werking van het systeem

Een opname-element in het stuurwiel registreert de richting waarin de bestuurder de auto wil laten rijden.

Andere opname-elementen in de auto registreren de werkelijke verplaatsingsrichting.

Het systeem vergelijkt de door de bestuurder gekozen richting met de werkelijke verplaatsingsrichting van de auto en corrigeert deze laatste door, indien nodig, de remmen van sommige wielen te laten werken en/of het motorvermogen aan te passen. Als het systeem is ingeschakeld, knippert het controlelampje op het instrumentenpaneel.

Onderstuurcontrole

Dit verbetert de werking van het ESC bij sterk onderstuur van de auto (als de voorwielen hun grip verliezen).

Tractiecontrole

Dit systeem helpt het slippen van de aangedreven wielen te beperken en de auto bij het wegrijden, accelereren of decelereren te controleren.

De werking van het systeem

Met behulp van opname-elementen bij de wielen, meet en vergelijkt het systeem constant de snelheid van de aangedreven wielen en remt het deze af als ze doorslippen. Als een wiel neigt naar doorslippen, zorgt het systeem voor het afremmen van het betreffende wiel, totdat de snelheid van het wiel overeenkomt met de grip op de weg.

Bij een storing

Wanneer het systeem een storing signaleert, verschijnt de boodschap “ControleerESC” op het instrumentenpaneel en gaat het controlelampje © branden. In dit geval zijn het ESC en de tractiecontrole uitgeschakeld.

Raadpleeg een merkdealer.

Noodstopbekrachtiging

Dit systeem is een aanvulling op het ABS dat zorgt voor het verminderen van de remweg van de auto.

De werking van het systeem

Het systeem herkent wanneer een noodstop wordt uitgevoerd. In zo’n noodsituatie ontwikkelt de rembekrachtiging zijn maximale kracht en kan de regeling door het ABS in werking komen.

Het ABS-remsysteem blijft werken zolang het rempedaal ingedrukt is.

Oplichten van de alarmknipperlichten

Deze kunnen oplichten als er krachtig geremd wordt.

Remanticipatie

Afhankelijk van de auto anticipeert het systeem, als u snel het gaspedaal loslaat, op het remmen om de remweg te verminderen.

Bijzondere gevallen

Tijdens het gebruik van de snelheidsregelaar:

- als u het gaspedaal gebruikt, kan het systeem in werking komen als u het pedaal loslaat;

- als u het gaspedaal niet gebruikt, zal het systeem niet in werking komen.

Bij een storing

Als het systeem een storing signaleert, verschijnt de boodschap “Controleerremsysteem” op het instrumentenpaneel en gaat het lampje © branden.

Raadpleeg een merkdealer.

Hulp bij wegrijden op een helling

Afhankelijk van de helling van de weg helpt dit systeem de bestuurder bij het wegrijden op een helling. Het voorkomt dat de auto achteruit rolt, door automatisch de remmen vast te zetten als de bestuurder het rempedaal loslaat om het gaspedaal te bedienen.

Werking van het systeem

Het werkt alleen als de versnellingshendel niet in de N of P staat en als de auto geheel stil staat (rempedaal ingedrukt).

Het systeem houdt de auto ongeveer 2 secondes stil. Daarna komen de remmen geleidelijk vrij (de auto rolt naargelang de helling).

Het systeem van de hulp bij het wegrijden op een helling kan niet in alle gevallen totaal verhinderen dat de achteruit rijdt (zeer steile helling, enz.).

De bestuurder kan altijd het rempedaal bedienen om het achteruitrijden van de auto te verhinderen.

De hulp bij het wegrijden op een helling mag niet gebruikt worden om de auto langdurig stil te houden: gebruik het rempedaal.

Deze functie is niet bedoeld om de auto permanent te laten stilstaan.

Gebruik indien nodig het rempedaal om de auto te stoppen.

De bestuurder moet bijzonder voorzichtig rijden op een glad oppervlak of bij weinig grip.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Regeneratief remsysteem

Tijdens het remmen kan het regeneratief remsysteem de door de vertraging van de auto geproduceerde energie omzetten in elektrische energie.

Die zal de 400 V-tractiebatterij opladen en vergroot de actieradius.

Storingen

- © op het instrumentenpaneel licht op en de boodschap “Controleerremsysteem” verschijnt: de rembekrachtiging blijft werken.

In deze omstandigheden kan het indrukken van het rempedaal anders aanvoelen.

Wij raden aan het rempedaal diep ingedrukt te houden.

Raadpleeg een merkdealer.

- û op het instrumentenpaneel licht op en de boodschap “Storing remsysteem” verschijnt: dit wijst op een storing in de remsystemen.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Het waarschuwingslampje û dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw. Roep de hulp in van een merkdealer.