Terug naar de lijst

ELEKTRISCHE RUITBEDIENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deze systemen werken met contact aan of contact uit tot het openen van een voorportier (begrensd tot ongeveer 3 minuten).

Elektrische ruitbediening

Druk op of trek aan de schakelaar van een ruit om deze omlaag of omhoog te zetten tot de gewenste stand is bereikt: de ruiten achter kunnen niet geheel omlaag gaan.

Werking van de sneltoets

(afhankelijk van de auto)

Dit is een aanvulling op de elektrische ruitbediening die hiervoor is beschreven. De bestuurdersruit kan hiermee worden uitgerust.

Druk of trek kort en krachtig aan de schakelaar van de ruit: de ruit gaat geheel omlaag of omhoog. Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

Vanaf de bestuurdersplaats bedient u de schakelaar:

1 voor de bestuurderskant;

2 voor de passagierskant voor;

3 en  5 voor de passagiers achter.

Vanaf de passagiersplaatsen bedient u de schakelaar 6.

Opmerking: Als de ruit tijdens het sluiten op weerstand stuit (bijvoorbeeld een tak), stopt de ruit en schuift deze daarna enkele centimeters terug.

Veiligheid inzittenden achter

De bestuurder kan de werking van de ruitbediening achter uitschakelen door de schakelaar 4 in te drukken. Op het instrumentenpaneel wordt een bevestigingsboodschap weergegeven.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Haal altijd de RENAULT-card uit de auto en laat nooit een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter, zelfs niet eventjes. Zij kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten of apparatuur te bedienen zoals de versnellingshendel of de ruitbediening. In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Risico van ernstige verwondingen.

Leg nooit iets op de bovenkant van een ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

Storingen

Als een storing optreedt tijdens het sluiten van een ruit, schakelt het systeem over op de normale werking: trek de betreffende ruitschakelaar zo vaak omhoog als nodig om de ruit volledig te sluiten, en laat dan de schakelaar los. Druk opnieuw gedurende ongeveer een seconde op de schakelaar (aan de kant van het sluiten) om het systeem te resetten.

Raadpleeg indien nodig uw merkdealer.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.