Terug naar de lijst

AIRCONDITIONING: programmeren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instelling van de programmering

Indien de auto is aangesloten op een voedingsbron, kunt u:

- een comfortabele temperatuur instellen voordat u de auto gebruikt;

- het bereik van de auto optimaliseren.

De functie programmeerbare airconditioning wordt binnen het uur voorafgaand aan de geplande tijd geactiveerd om een comfortabele temperatuur te krijgen.

Werkingsomstandigheden

- de motor moet uitgezet zijn;

- de auto moet vergrendeld zijn;

- het laadniveau van de tractiebatterij moet, afhankelijk van de auto, hoger zijn dan 25% of 45% voordat de functie wordt geactiveerd;

- de auto moet op het stroomnet zijn aangesloten;

- De programmering moet ten minste 2 uur vóór vertrek gebeuren.

en

- de programmatie van de airconditioning moet worden geactiveerd.

Afhankelijk van de auto gebeurt de programmatie via:

- het multimediadisplay;

of

- het menu voor het personaliseren van de auto-instellingen.

Het controlelampje in de toets 1 en het controlelampje lichten op.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Bij warm en/of zonnig weer kan de temperatuur binnenin de cabine heel snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.

Vanuit het multimediadisplay A

Programmeren van de begintijd van de functie

Het is mogelijk om twee verschillende dienstregelingen te programmeren.

- druk op de sneltoets 1 in het programmatiemenu op het display A;

- kies “Wijzig ” bij een van de twee geprogrammeerde uurregelingen;

- Stel de uren en de minuten in en bevestig.

Activering van de “Programmatie”

- Contact is aan en klimaatregeling is ingeschakeld (raadpleeg de paragraaf “Automatische klimaatregeling” in hoofdstuk 3);

- selecteer de te activeren programmatie in het menu “Comfort-timer”;

- controleer of u een van de programmaties bevestigd hebt.

- stop de motor;

- sluit uw auto aan op een voedingsbron;

- vergrendel de auto.

De functie wordt een uur voor het geplande tijdstip geactiveerd om een comfortabele temperatuur te verkrijgen.

De controlelampjes in de toets 1, in de toets AUTO 2 en het controlelampje op het instrumentenpaneel branden.

De twee programmeertijdstippen kunnen niet gelijktijdig geactiveerd worden.

In het menu voor het personaliseren van de auto-instellingen 3

Programmeren van de begintijd van de functie

Het is mogelijk om een enkele regeling te programmeren.

- Druk kort op de knop B of C om naar het menu “PROGRAMMEREN” te gaan;

- druk lang op de knop B of C om dit te bevestigen;

- Druk kort op de knop B of C om naar het menu “Voorverwarmen interieur” te gaan;

- druk lang op de knop B of C om dit te bevestigen;

- druk kort op de knop B of C om de tijd in te stellen;

- druk lang op de knop B of C, de uren knipperen;

- druk kort op de knoppen B en C om deze in te stellen;

- druk lang op de knop B of C om de instelling van de uren te bevestigen;

- de minuten knipperen, druk kort op de knoppen B en C om ze in te stellen;

- druk lang op de knop B of C om de instelling van de minuten te bevestigen, uw instelling wordt opgeslagen.

Activering van de “Programmatie”

- Contact is aan en klimaatregeling is ingeschakeld (raadpleeg de paragraaf “Automatische klimaatregeling” in hoofdstuk 3);

- druk op de toets 1.

De functie wordt twee uur voor het geprogrammeerde tijdstip geactiveerd om een comfortabele temperatuur te bereiken.

De controlelampjes in de toets 1, in de toets AUTO 2 en het controlelampje op het instrumentenpaneel branden.

Uitschakelen van de airconditioning

De airconditioning schakelt zich automatisch uit ongeveer 10 minuten na de geprogrammeerde stoptijd.

De functie kan zich ook uitschakelen als:

- het laadcontact wordt losgekoppeld;

- de functie “Activeren op afstand” is ingeschakeld, raadpleeg de paragraaf “Airconditioning: activeren op afstand” in hoofdstuk 2;

- het laadniveau van de tractiebatterij is lager dan 15% of 30%, afhankelijk van de auto

Aangesloten services

Het is ook mogelijk om de airconditioning via de aangesloten diensten te programmeren. Raadpleeg een merkdealer voor de werkingsvoorwaarden.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Bij warm en/of zonnig weer kan de temperatuur binnenin de cabine heel snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.