Terug naar de lijst

SNELHEIDSREGELAAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De snelheidsregelaar is een functie die u helpt de door u gekozen rijsnelheid op een constante waarde vast te houden, dit wordt de ingestelde snelheid genoemd.

Vanaf 30 km/u kunt u de snelheid traploos instellen.

De snelheidsregelaar heeft in geen enkel geval invloed op het remsysteem.

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden.

Ook met deze extra rijhulp is de bestuurder altijd verplicht om zich aan de snelheidslimieten te houden en alert te blijven. De bestuurder moet altijd controle houden over de auto.

De snelheidsregelaar moet niet gebruikt worden in druk verkeer, op een bochtige of gladde weg (ijzel, aquaplaning, kiezelsteentjes) en als de weersomstandigheden ongunstig zijn (mist, regen, zijwind, enz.).

Kans op ongevallen.

Bediening

1 Hoofdschakelaar Aan/Uit.

2 Inschakelen, in het geheugen opslaan en verhogen van de ingestelde snelheid (+).

3 Verlagen van de ingestelde snelheid (-)

4 Inschakelen met oproepen van de ingestelde snelheid (R).

5 Uitschakelen van de functie (de ingestelde snelheid blijft in het geheugen) (0).

Inschakelen

Druk op de schakelaar 1 aan de kant .

Het groene controlelampje 7 licht op en de boodschap “CRUISE” verschijnt op het instrumentenpaneel met streepjes om aan te geven dat de snelheidsregelaar is ingeschakeld en wacht op het opslaan van een snelheid.

Instellen van de snelheid

Druk bij een constante snelheid (meer dan ongeveer 30 km/u) op de schakelaar 2 (+): de functie wordt ingeschakeld en de actuele snelheid wordt opgeslagen.

De ingestelde snelheid vervangt de streepjes en de instelling wordt bevestigd door het groene controlelampje 6 en het controlelampje 7.

Let op: u moet de voeten dicht bij de pedalen te houden om te kunnen ingrijpen bij noodsituaties.

Het rijden

Als een snelheid in het geheugen is vastgelegd en de regeling ingeschakeld is, kunt u uw voet van het gaspedaal nemen.

U kunt niet overschakelen vanuit modus B (B1, B2, B3) zodra cruise control is ingeschakeld. Schakel als u de actieve modus B wilt wijzigen de cruise control uit.

Veranderen van de ingestelde snelheid

U kunt de ingestelde snelheid veranderen door een aantal keren te drukken op:

- de schakelaar 2 (+) om de snelheid te verhogen;

- de schakelaar 3 (-) om de snelheid te verlagen.

Overschrijden van de ingestelde snelheid

U kunt de snelheid van de auto altijd verhogen door het gaspedaal in te drukken. Zo lang u te snel rijdt, knippert de ingestelde snelheid op het instrumentenpaneel om u te waarschuwen.

Laat daarna het gaspedaal los: na enkele seconden gaat de auto automatisch weer met de oorspronkelijk ingestelde snelheid rijden.

Onmogelijkheid om de gekozen ingestelde snelheid vast te houden

Tijdens een steile afdaling kan het systeem de ingestelde snelheid niet vasthouden: de snelheid in het geheugen knippert op het instrumentenpaneel om u te informeren.

De snelheidsregelaar heeft in geen enkel geval invloed op het remsysteem.

Onderbreken van de functie

De functie wordt uitgeschakeld als u drukt op:

- de schakelaar 5 (0);

- het rempedaal;

- schakel stand N in.

In de drie gevallen blijft de ingestelde maximumsnelheid in het geheugen en verschijnt het bericht “MEM" op het instrumentenpaneel.

De stand-bystand wordt bevestigd door het doven van het controlelampje .

Als de regelaar stand-by is, komt de regelaarfunctie weer in werking door een druk op de schakelaar 2 (+), ongeacht de snelheid die in het geheugen is opgeslagen; de actuele snelheid van de auto wordt gebruikt.

Het overschakelen naar stand-by, het uitschakelen van de snelheidsbegrenzer of schakelen veroorzaakt geen snel vertragen: remmen vereist het intrappen van het rempedaal.

Opnieuw inschakelen van de gekozen snelheid

Als een snelheid in het geheugen is opgeslagen, kan deze in de juiste omstandigheden (verkeersdrukte, staat van het wegdek, weersomstandigheden, enz.) worden opgeroepen. Druk op de schakelaar 4 (R) als de snelheid van de auto hoger is dan 30 km/u.

Bij het oproepen van de in het geheugen opgeslagen snelheid, wordt het inschakelen van de regelaar bevestigd door het oplichten van het controlelampje .

NB: als de eerder opgeslagen snelheid veel hoger is dan de actuele snelheid, trekt de auto snel op naar deze hogere snelheid.

Uitschakelen van de functie

De werking van de snelheidsregelaar wordt onderbroken als u op de schakelaar 1 drukt, er is dan geen snelheid meer ingesteld. Het doven van de groene lampjes en op het instrumentenpaneel bevestigt dat de functie uitgeschakeld is.

DE SNELHEIDSREGELAAR GEBRUIKEN