Terug naar de lijst

ELEKTRISCH OPEN DAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Verschuiven van het gordijn 1

Contact aan:

- Volledig openen: zet het merkteken 3 op de knop 2 in stand A. De tussenliggende punten komen overeen met een geleidelijk verder geopend gordijn (drie standen);

- sluiten: zet het merkteken 3 van de knop 2 terug in de stand 0.

Verschuiven van het open dak

Contact aan:

- om te openen: zet het merkteken 3 op de knop 2 in de stand B, afhankelijk van de benodigde afstand. De tussenliggende punten komen overeen met een geleidelijke verdere opening (vijf standen);

- sluiten: zet het merkteken 3 van de knop 2 terug in de stand A.

Bijzonderheden

Door een druk op de knop 2 wordt het gordijn automatisch verplaatst naargelang het openen van het open dak.

Als u op de knop 2 drukt terwijl het dak en het gordijn even ver geopend zijn, kan het gordijn volledig worden geopend.

Als u rechtstreeks van stand 0 naar stand B gaat, gaan het gordijn en het dak gelijktijdig open.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling, draait u direct de bewegingsrichting om door de knop 2 helemaal naar rechts te draaien (stand B).

Gevaar van ernstige verwondingen.

Op afstand sluiten van het open dak

(afhankelijk van de auto)

Als u twee keer achter elkaar op de vergrendelingsknop van de RENAULT-card drukt, sluiten de ruiten en het open dak automatisch.

Het is raadzaam het systeem alleen in te schakelen als de gebruiker de auto goed ziet en er niemand in de auto zit.

Bijzonderheden

Uw auto is uitgerust met een krachtbegrenzer: als het dak weerstand ondervindt tijdens het sluiten (de tak van een boom enzovoort), stopt het dak en gaat dit weer een paar centimeter verder open.

Na het sluiten op afstand van het open dak zorgt een druk op de knop 2 ervoor dat het open dak weer de gekozen stand inneemt als voor het sluiten.

Wanneer u het dak sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand enzovoort) uit de auto steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

- Auto met beladen dakdragers.

Open het dak niet als het dak beladen is.

Controleer voordat u het open dak gebruikt, de objecten en/of accessoires (fietsdrager, dakkoffer, enz.) op de dakdragers: deze moeten op de juiste wijze zijn geplaatst en vastgemaakt en mogen de beweging van het open dak niet hinderen.

Laat u door uw merkdealer informeren over de verschillende toepassingsmogelijkheden;

- let op dat het dak goed gesloten is als u de auto verlaat;

- reinig het afdichtrubber van het dak eens per drie maanden met een door onze technische diensten goedgekeurd product;

- open het dak niet direct na een wasbeurt of een regenbui.

Bij een storing

- Als het open dak niet wil sluiten, draait u de schakelaar 2 in stand B om het dak te openen en draait u de schakelaar 2 vervolgens in stand 0 tot het dak volledig gesloten is.

- Als het gordijn niet wil sluiten, draait u de schakelaar 2 in stand A om het te openen en draait u de schakelaar 2 vervolgens in stand 0 tot het gordijn volledig gesloten is.

Als het geblokkeerd blijft, houdt u de schakelaar 2 ingedrukt tot het gordijn volledig gesloten is.

Raadpleeg een merkdealer.

Let op, tijdens deze handeling is de krachtbegrenzer van het open dak uitgeschakeld. Raadpleeg zo spoedig mogelijk uw merkdealer.