Terug naar de lijst

ACHTERBANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rugleuningen handmatig neerklappen

Schuif de voorstoelen voldoende naar voren.

Plaats de zij-hoofdsteunen in de hoogste stand. Bij een vlakke bodem verwijdert u de centrale hoofdsteun helemaal.

Trek aan de hendel 1 en laat de rugleuning zakken A.

Voordat u een stoel aan de zijkant achter neerklapt:

- bij 4-deurs uitvoeringen: bevestig de gordel van de betrokken stoel in de juiste sluiting;

- op breakuitvoeringen: bevestig NIET de gordelvan de betrokken stoel.

Hiermee worden voorkomen dat de gordel vastraakt als de stoel weer in de gebruiksstand wordt gezet.

Controleer in elk geval of de autogordels correct werken.

Rugleuning weer omhoog zetten

Voor het terugplaatsen van de rugleuning, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Zet de rugleuning weer omhoog en klik deze vast tegen zijn steun.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Bij de achterbank in de stand twee zitplaatsen met de kleine rugleuning A naar beneden geklapt, is het verboden de middelste zitplaats achter te gebruiken, omdat het onmogelijk is de gordel vast te maken (sluitingen van de gordel niet toegankelijk).

Controleer na het terugkantelen van de rugleuning of deze weer goed is vergrendeld.

Als u stoelhoezen gebruikt, moet u opletten dat deze de vergrendeling van de rugleuning niet belemmeren.

Let op de juiste stand van de autogordels.

Plaats de hoofdsteunen terug.

Zorg dat tijdens het bewegen van de achterstoelen, er niets het verankeren kan hinderen (lichaamsdeel, dier, steentje, doek, speelgoed, enz.).

Om de rugleuningen automatisch neer te klappen (stand vlakke vloer)

Schuif de voorstoelen voldoende naar voren.

Zet de zij-hoofdsteunen omhoog en verwijder de centrale hoofdsteun helemaal.

U kunt de rugleuningen van de achterbank automatisch ontgrendelen om een vlakke vloer te krijgen door vanuit de bagageruimte aan de hendel 2 te trekken.

Gebruiksomstandigheden

- Stilstaande auto;

- met de achterklep open;

- autogordels achter ontgrendeld.

Bij een storing

Als aan alle gebruiksvoorwaarden is voldaan en de stoelen niet worden neergeklapt, neemt u contact op met een merkdealer.

Zorg dat tijdens het bewegen van de achterstoelen, er niets het verankeren kan hinderen (lichaamsdeel, dier, steentje, doek, speelgoed, enz.).