Terug naar de lijst

FUNCTIE KWALITEIT VAN DE BUITENLUCHT EN LUCHTZUIVERINGSCYCLUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Met de airconditioning aan kiest u op het multimediascherm A, “Voertuig” en daarna “Luchtkwaliteit”.

Kwaliteit van de buitenlucht

De luchtkwaliteit in de auto wordt getoond via een verklarende tekst en een animatie op het multimediascherm.

Functie luchtzuiveringscyclus

Hiermee kunt u onaangename geuren in het interieur verminderen.

Luchtverfrissingscyclus

Deze functie helpt om onaangename geuren sneller te verwijderen uit het interieur.

Druk op “ON” of “OFF” om deze functie te activeren of deactiveren.

N.B.

De functie wordt na enige tijd automatisch uitgeschakeld. Ze stopt automatisch na enkele minuten.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.