Terug naar de lijst

ELEKTRISCHE RUITBEDIENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deze systemen werken:

- bij draaiende motor;

- nadat de motor is uitgezet totdat een voorportier wordt geopend (beperkt tot ongeveer 12 minuten);

- met de motor uit, met gesloten portieren, nadat lang op de startknop is gedrukt.

Druk of trek aan de schakelaar van een ruit om deze omhoog of omlaag te zetten tot de gewenste hoogte: de achterruiten kunnen niet helemaal omlaag.

Vanaf de bestuurdersplaats bedient u de schakelaar:

1 voor de bestuurderskant;

2 voor de passagierskant voor;

3 en  5 voor de passagiers achter.

Vanaf de passagiersplaatsen bedient u de schakelaar 6.

Leg nooit iets op de bovenkant van een ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

Veiligheid inzittenden achter

De bestuurder kan de werking van de ruitbediening achter uitschakelen door de schakelaar 4 in te drukken. Op het instrumentenpaneel wordt een bevestigingsboodschap weergegeven.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Verlaat uw voertuig nooit met de handsfree kaart erin en met een kind, afhankelijke volwassene of huisdier in het voertuig, zelfs niet voor een korte tijd. Zij kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten of apparatuur te bedienen zoals de versnellingshendel of de ruitbediening. In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Werking van de sneltoets

Dit is een aanvulling op de elektrische ruitbediening die hiervoor is beschreven.

Druk of trek kort en krachtig aan de schakelaar van een ruit: de ruit gaat geheel omlaag of omhoog. Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

De elektrische ruitbediening werkt niet.

De sneltoets van de elektrische ruitbediening is voorzien van hittebescherming: als u de ruitschakelaar meer dan zestien keer na elkaar indrukt, gaat deze in de beveiligde modus (de ruit wordt vergrendeld).

Wat kunt u doen:

- Gebruik de elektrische ruitschakelaar kort en met tussenpozen van ongeveer 30 seconden.

- Bij draaiende motor wordt de ruit ontgrendeld nadat de schakelaar van de elektrische ruitbediening circa 20 minuten niet is gebruikt.

Opmerking: Als de ruit tijdens het sluiten op weerstand stuit (bijv. een boomtak enz.), stopt de ruit en schuift deze daarna enkele centimeters terug.

Op afstand sluiten van de ruiten

(Auto’s met vier elektrische ruiten met sneltoets).

Als de portieren van buitenaf vergrendeld zijn en u twee keer drukt op vergrendelknop voor het bestuurdersportier of als u twee keer drukt op de vergrendelknop van de kaart in handsfree modus, worden alle ruiten (en afhankelijk van de auto, het open dak) automatisch gesloten.

Het is raadzaam het systeem alleen in te schakelen als de gebruiker de auto goed ziet en er niemand in de auto zit.

Storingen

Als het sluiten van de ruit niet goed werkt, schakelt het systeem over op werking zonder sneltoets. U kunt dan de werking als volgt herstellen: bedien de schakelaar van de betrokken ruit zo lang tot de ruit geheel is gesloten en houd de schakelaar dan ongeveer één seconde ingedrukt (aan de gesloten kant). Daarna opent en sluit u de ruit volledig om het systeem te resetten.

Indien nodig, raadpleeg uw merkdealer.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.