BRANDSTOFTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruikbare inhoud van de tank:

- ongeveer 50 liter voor uitvoeringen met benzinemotor of dieselmotor met tweewielaandrijving;

- ongeveer 45 liter voor uitvoeringen met dieselmotor en vierwielaandrijving.

Om bij ontgrendelde auto het klepje 1 te openen, drukt u op de zone A en laat u vervolgens los. Het klepje 1 gaat een beetje open.

De klep 2 is in de vulopening ingebouwd.

Raadpleeg voor het tanken de paragraaf “Tanken van brandstof”.

Sluiten: druk het klepje met de hand tegen de aanslag.

Soort brandstof

Gebruik brandstof van goede kwaliteit die overeenkomt met de normen die in elk land zijn vastgelegd en beslist overeenkomt met de indicaties op de sticker op klepje 1. GEGEVENS VAN DE MOTOR.

Dieselmotor

Gebruik uitsluitend dieselbrandstof die overeenkomt met de indicaties op de sticker aan de binnenkant van het klepje 1.

Benzinemotor

Gebruik uitsluitend ongelode benzine. Het octaangetal (RON) moet conform de gegevens zijn die op de sticker van het klepje 1 staan GEGEVENS VAN DE MOTOR.

Druk nooit met de vingers op de klep 2.

Maak de omgeving van het vulsysteem niet schoon met een hogedrukreiniger.

Tanken van brandstof

Met het contact uitgeschakeld, druk met het vulpistool de klep 2 open en steek het pistool zo ver mogelijk naar binnen voordat u met tanken begint (spatgevaar).

Houd hem in deze stand tijdens het tanken.

Als het vulpistool automatisch is afgeslagen, mag u het nog maximaal twee keer gebruiken, om voldoende ruimte in de tank over te houden voor het uitzetten van de brandstof.

Let op dat bij het tanken geen water bij de brandstof komt. De klep 2 en zijn omgeving moeten schoon blijven.

Als u brandstof wilt tanken, zet u de motor uit (dus NIET stand-by bij voertuigen met de Stop and Start-functie): u moet het contact UIT zetten. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR.

Risico van brand.

Benzinemotor

Schade die ontstaan is als gevolg van het tanken van loodhoudende benzine wordt niet door de fabrieksgarantie gedekt.

Om te voorkomen dat er abusievelijk loodhoudende benzine wordt getankt, heeft de vulhals een nauwe doorlaat met een veiligheidssysteem waarin alleen een vulpistool met loodvrije benzine past.

Brandstofsoorten die voldoen aan de Europese normen die ook gelden voor de motoren van auto’s die in Europa zijn verkocht: zie tabel GEGEVENS VAN DE MOTOR.

Vermeng de dieselbrandstof nooit met benzine (loodvrij of E85), zelfs niet een kleine hoeveelheid.

Gebruik geen ethanol als uw auto hier niet voor aangepast is.

Voeg geen reagens toe aan de brandstof, anders kan de motor beschadigd raken. REAGENSTANK.

Als u een toevoegmiddel aan de brandstof wilt toevoegen, gebruik dan een product dat is goedgekeurd door onze technische dienst.

Ga naar een merkdealer.

Tank leeggereden bij dieselmotor

Druk met de kaart in het interieur op de startknop 3 zonder de pedalen aan te raken. Wacht een paar minuten voordat u de auto start. Hiermee kan het brandstofcircuit worden ontlucht Als de motor niet start, herhaalt u de procedure.

Neem als de motor na verschillende pogingen niet start, contact op met een merkdealer.

Wijzig of repareer niet zelf het brandstofsysteem (rekeneenheden, bedrading, brandstofcircuit, inspuitstukken of verstuivers, beschermkappen) vanwege de grote gevaren voor de veiligheid die hierdoor kunnen ontstaan. Laat deze werkzaamheden uitsluitend door uw merkdealer uitvoeren.

Aanhoudende stank van brandstof

In geval van een aanhoudende stank van brandstof, moet u:

- onmiddellijk stoppen, rekening houdend met het overige verkeer en het contact uitzetten;

- de alarmknipperlichten aanzetten, alle passagiers uit laten stappen en ze op veilige afstand van het verkeer houden;

- Als het peil normaal is, heeft dit een andere oorzaak, roep de hulp in van een merkdealer.