Terug naar de lijst

VAST GLAZEN DAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Verschuiven van het gordijn 1

Contact aan:

- volledig openen: verplaats het merkteken 3 op de knop 2 naar stand B. De tussenliggende punten komen overeen met een geleidelijk verder geopend gordijn;

- sluiten: zet het merkteken 3 van de knop 2 terug in de stand 0.

Bijzonderheden

Als er weerstand is bij het sluiten van het vaste gordijn van het open dak (arm enzovoort), stopt dit en beweegt dit een paar centimeter terug.

Bij een storing

Als het gordijn niet kan worden gesloten, draait u de schakelaar 2 naar de stand A of B om het te openen en draait u de schakelaar 2 naar de stand 0 tot het gordijn volledig is gesloten.

Als de blokkering aanhoudt, neemt u contact op met een merkdealer.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat uw voertuig nooit achter met de RENAULT card of sleutel binnen in, en laat nooit een kind, een niet-autonome volwassene of een dier achter, zelfs niet eventjes.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door uitrusting te bedienen zoals de ruitbediening, of de portieren enz. te vergrendelen.

In geval van beknelling, draait u direct de bewegingsrichting om door de knop 2 helemaal naar rechts te draaien (stand B).

Gevaar van ernstige verwondingen.

PRESENTATIE BUITENKANT