Terug naar de lijst

HOOFDSTEUNEN VOOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hoofdsteun hoger zetten

Trek de hoofdsteun tot de gewenste hoogte omhoog.

Hoofdsteun lager zetten

Druk op de knop 2 en schuif de hoofdsteun omlaag tot de gewenste stand is bereikt.

Helling afstellen

Afhankelijk van de uitvoering van de auto, beweegt u het deel A naar voren of naar achteren tot de gewenste stand is bereikt.

Afstellen van de zijbevestigingen B

Afhankelijk van de auto, kunt u de delen B onafhankelijk van elkaar afstellen tot het gewenste comfort bereikt is.

Verwijderen van de hoofdsteun

Zet deze in de hoogste stand (zet de rugleuning indien nodig schuin naar achteren). Druk op de knop 2 en trek hem omhoog tot hij vrijkomt.

Hoofdsteun terugplaatsen

Controleer of de poten van de hoofdsteun 3 schoon zijn.

Steek de poten van de hoofdsteun in de houders 1 (zet de rugleuning indien nodig schuin naar achteren).

Schuif de hoofdsteun naar binnen tot hij blokkeert, druk dan op de knop 2 en druk de hoofdsteun zo ver mogelijk omlaag.

Controleer of de hoofdsteun correct vergrendeld is.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. Hij geeft een maximale beveiliging als de bovenkant van de hoofdsteun op gelijke hoogte is met de kruin en de afstand tussen het achterhoofd en de hoofdsteun bij A zo klein mogelijk is.