Terug naar de lijst

HOOFDSTEUN ACHTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gebruiksstand

Til de hoofdsteun helemaal omhoog tot deze blokkeert.

Hoofdsteun verwijderen

Plaats de rugleuning een beetje omlaag, druk op het lipje 1 en verwijder de hoofdsteun.

Hoofdsteun terugplaatsen

Steek de poten van de hoofdsteun in de geleiders en laat de hoofdsteun zakken tot deze vastklikt.

Helling afstellen

Afhankelijk van de uitvoering van de auto, beweegt u het deel A naar voren of naar achteren tot de gewenste stand is bereikt.

Afstellen van de zijbevestigingen

Afhankelijk van de auto, kunt u de delen B onafhankelijk van elkaar afstellen tot het gewenste comfort bereikt is.

Opbergstand 2 van de hoofdsteun

Druk het lipje 1 in en laat de hoofdsteun helemaal zakken.

De hoofdsteun in de onderste stand is een opbergstand en alleen toegestaan als de hoofdsteun niet gebruikt wordt. Indien er een passagier op de stoel zit, mag de hoofdsteun niet in de onderste stand gebruikt worden.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan, dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. De bovenkant van de hoofdsteun moet op gelijke hoogte zijn met de kruin.