Terug naar de lijst

BAGAGENET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afhankelijk van de auto, is het handig bij het vervoer van dieren of bagage om deze af te scheiden van het passagiersdeel.

Het net kan op twee manieren geplaatst worden:

- achter de achterbank A;

- achter de voorstoelen B.

Het bagagescheidingsnet kan een massa van maximaal 10 kg tegenhouden.

Verwondingsgevaar

Aanbrengen van het scheidingsnet achter de voorstoelen

Aan beide kanten in de auto:

- til het kapje 1 omhoog om bij de verankeringspunten voor de bevestiging aan de bovenkant van het net te komen;

- steek het bovenste stangetje van het net 2 in de verankeringspunten;

- bevestig de twee haken 5 van de banden 3 van het net aan de verankeringen 4;

- stel de band 3 van het net zo af, dat het goed strak staat.

Installeer het bagagescheidingsnet niet op deze plaats als er iemand op een achterstoel zit.

Aanbrengen van het scheidingsnet achter de achterstoelen

(achter de stoelen achter op de tweede rij)

Aan beide kanten in de auto:

- zet de stoelen van de tweede rij zo veel mogelijk naar voren;

- plaats de losse bodemplaat in de opbergstand (zie de informatie over de indeling van de bagageruimte in hoofdstuk 3) of verwijder deze;

- til het kapje 6 omhoog om bij de rail voor de bevestiging aan de bovenkant van het net te komen;

- steek het bovenste stangetje 7 van het net in de rail;

- Bevestig de haak 10 van de band van de bagageruimte aan de ankerpunten 8 het dichtst bij de positie van de losse bodemplaat (Raadpleeg de informatie over de opbergruimte in het interieur en de bagageruimte in hoofdstuk 3).

- stel de netband 9 af zodat deze goed gespannen is.

- stel de stand van de stoelen van de tweede rij af: zorg dat de rugleuningen van de stoelen niet tegen het scheidingsnet aankomen.

Het bagagescheidingsnet kan een massa van maximaal 10 kg tegenhouden.

Verwondingsgevaar