Terug naar de lijst

SMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SMS-menu

Druk in het beginscherm op “Menu” > “Telefoon” of druk in elk menu op de snelkoppeling 1, en druk daarna op SMS om via het multimediasysteem naar de SMS van uw telefoon te gaan.

Een telefoon kan geen verbinding maken met het handsfree telefoonsysteem als het niet eerst daaraan is gekoppeld. Raadpleeg de paragraaf “Een telefoon koppelen” van het hoofdstuk “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” voor meer informatie.

Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.

Opmerking: om met het multimediasysteem naar de SMS-berichten te gaan, moet u gegevensdeling en meldingen inschakelen op uw telefoon. Raadpleeg het hoofdstuk “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” en de handleiding van uw telefoon voor meer informatie.

Opmerking: u kunt alleen SMS-berichten lezen via het multimediasysteem. Andere soorten berichten kunt u niet lezen.

SMS gebruiken

Druk terwijl de telefoon is aangesloten op het systeem op SMS in het menu “Telefoon”. Druk tijdens het rijden op de boodschap die u wilt laten oplezen door de computerstem van het multimediasysteem.

Opmerking: u kunt de SMS alleen weergeven op het scherm van het multimediasysteem als het voertuig stilstaat.

SMS-berichten ontvangen op het systeem

Een nieuw bericht wordt na het koppelen en verbinden van de telefoon standaard in het multimediasysteem getoond.

Opmerking: u kunt alleen de berichten lezen die worden ontvangen nadat de telefoon aan het multimediasysteem is gekoppeld.

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon zijn bepaalde functies wellicht niet beschikbaar.

SMS-berichten zoeken

Zoeken naar een SMS: druk op “Zoeken” en voer een trefwoord in op het digitale toetsenbord.

SMS-berichten sorteren

Druk op de toets van het submenu om SMS-berichten te sorteren op tijdstip of naam van de contactpersoon.

Details

Druk op een van de SMS-berichten in de lijst om de details ervan te bekijken.

De naam van de contactpersoon (als deze in het geheugen of het telefoonboek zit), het telefoonnummer en de tekst van het bericht worden weergegeven.

U kunt het contact ook rechtstreeks bellen door op “Oproep” te drukken als dit nummer in het geheugen of het telefoonboek van uw telefoon is opgeslagen.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.